покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Графики arrow Архив с анализи на индекса SOFIX по метода Хайкин-Аши за месец август 2008
Архив с анализи на индекса SOFIX по метода Хайкин-Аши за месец август 2008
Върни се обратно на първата страница с последния анализ.

Анализ на 29.08.2008 г.

Описанието на графиката и възможностите за използване на индикатора Хайкин-Аши са дадени в края на анализа.
Разглеждаме последните няколко бара на графичното изображение. Пети бар е червен с малко тяло и умерена горна сянка, което показва низходящ тренд или че тренда започва да се променя в момента с посока надолу. Четвърти бар е червен с малко тяло и умерена горна сянка, което показва низходящ тренд или че тренда започва да се променя с посока надолу. Трети бар е червен с малко тяло и голяма горна сянка, което показва изменчив тренд. Втори бар е зелен с малко тяло и умерена сянка, което показва умерен възходящ тренд или че тренда започва възходяща посока. Първи бар е зелен с малко тяло и голяма долна сянка, което показва изменчив тренд или че тренда ще започне да се променя.

Графика на индекса SOFIX по метода  Хайкин Аши

В заключение ще отбележим, че общата тендеция показана от баровете е за плосък тренд, който е във фаза на изменчивост с тенденция както към слаб възходящ така и към слаб низходящ.
От друга страна наблюдаваме, че слабия низходящ тренд с който мечките атакуваха линията на подкрепа Support New е спрян от биковете, защото те получават значителна подкрепа около тазаи линия. Линията на подкрепа, която начертахме в началото и нарекохме Support New при стойност около 1117, вече се утвъждава като действителна линия на подкрепа, защото наблюдаваме още един отскок от нея. Това е потвърждение, че тренда е плосък във фаза на изменчивост. Изменчивите барове и плоския тренд показват, че скоростта на долу е отслабнала. За бъдещата посока в момента може да се каже, че тя ще се колебае между линиите на подкрепа Support New и Resistance New. Тези линии, ще се утвърдят след няколко отскока от тях. В момента движението е около линията Support New и вероятно движението в близост до нея ще продължи още известно време, съдейки по вида на първия бар. Налице е консолидация на стойностите с траектория около линията на подкрепа. Това показва, че инвеститорите не се ангажират нито с дълги, нито с къси позици, а предпочитат да изчакат.

Извод на 29.08.2008:

Трендът като цяло е изменчив и той отразява факта, че на инвеститорите им липсва информация за да формират своите очаквания и да заемат съответната позиция. Състоянието на пазара е нееднозначно за откриване на позиции. Той е с умерен риск за откривана както на къси така и на дълги позиции, защото нито едните нито другите ще получат подкрепа. Позиции могат да се откриват само за акции, за които има силни сигнали за тренд за да се преодолее риска от преобладаващата изменчивост.

При положение, че на БФБ не могат да се откриват къси позиции, според плана на инвеститора (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
- Да се закупят акции с дългосрочна цел, за да се използват ниските цени и да се очаква, че в един бъдещ момент цените ще започнат да се покачват, за да се реализира печалба. За целта са необходими силни фундаментални показатели.
- Да се открият дълги позиции (спекулативни) за акции със силен възходящ тренд и бързо да се вземат печалбите (take profit) веднага щом тренда започне да отслабва.
- Да се инвестира в алтенативни инструменти като банкови депозити, облигации или държавни ценни книжа с нисък доход, но и нисък риск, докато се изчаква тренда на индексите да се промени в положителна посока.

Описанието на графиката и възможностите за използване на индикатора Хайкин-Аши.
 
Прието е номерът на баровете да нараства от ляво на дясно. Последния завършен бар в най-дясната част на графика е с номер 1. Този, който е в ляво от него е с номер 2, следващия още наляво е номер 3 и т.н. След като се формира новия бар на следващия ден, той става номер 1, днешния номер 2 и т. н. Трябва да отбележим, че когато разглеждаме графики в реално време, там е показан и текущия бар, който се формира в момента. Този бар е с нулев номер. Това е общоприето правило и се отнася за всички графични изображения за технически анализ.
Повече за описание на графиката и използване на метода Хайкин-Аши прочетете в Стратегия Хайкин-Аши.

Забележка:
Направения анализ не е препоръка за купуване или продаване на определени акции.
Той има за цел да покаже на читателите как биха могли на практика да използват Техническия анализ за активно управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа с оглед повишаване на печалбите.

ta.vhod2.com


Анализ на 22.08.2008 г.
Описанието на графиката и възможностите за използване на индикатора Хайкин-Аши са дадени в края на анализа.
Разглеждаме последните няколко бара на графичното изображение. Пети бар е червен с малко тяло и голяма горна сянка, което показва променлив тренд или че тренда започва да се променя в момента с посока в повечето случаи надолу. Четвърти бар е червен без горна сянка, което показва силен низходящ тренд и вероятност, че този тренд ще продължи.Трети бар е червен без горна сянка, което показва силен низходящ тренд и вероятност, че този тренд ще продължи. Втори и първи бар са червени с малки тела и големи (спрямо телата) горни сенки, които показват променлив неутрален тренд.

Графика на индекса SOFIX по метода  Хайкин Аши

В заключение ще отбележим, че общата тендеция показана от баровете е за плосък тренд, който е във фаза на изменчивост с тенденция към слаб низходящ.
От друга страна наблюдаваме, че силния низходящ тренд е спрян от биковете, защото те получават значителна подкрепа около линията на подкрепа Support New при стойност около 1117. Това е потвърждение, че тренда е плосък във фаза на изменчивост. Линията отбелязана като Support New може да се утвърди още повече като линия на подкрепа, при положение че се получат отскоци от нея в посока нагоре. Изменчивите барове и плоския тренд показват, че скоростта на долу е отслабнала. За бъдещата посока в момента може да се каже, че тя ще се колебае между линиите на подкрепа Support New и Resistance New. Тези линии, ще се утвърдят след няколко отскока от тях. В момента движението е в посока към линията Support New, която ще бъде атакувана от мечките, но дали те ще бъдат спрени от биковете ще проследим внимателно през следващите дни. Налице е консолидация на стойностите със слабо изразен краткосрочен тренд надолу.

Извод:
Тренда като цяло е изменчив и той отразява факта, че на инвеститорите им липсва информация за да формират своите очаквания и да заемат съответната позиция. Състоянието на пазара е нееднозначно за откриване на позиции. Той е с умерен риск за откриванe както на къси така и на дълги позиции. Позиции могат да се откриват само за акции, за които има силни сигнали за тренд за да се преодолее риска от преобладаващата изменчивост.

При положение, че на БФБ не могат да се откриват къси позиции, според плана на инвеститора (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
- Да се закупят акции с дългосрочна цел, за да се използват ниските цени и да се очаква, че в един бъдещ момент цените ще започнат да се покачват, за да се реализира печалба. За целта са необходими силни фундаментални показатели.
- Да се открият дълги позиции (спекулативни) за акции със силен възходящ тренд и бързо да се вземат печалбите (take profit) веднага щом тренда започне да отслабва.
- Да се инвестира в алтенативни инструменти като банкови депозити, облигации или държавни ценни книжа с нисък доход, но и нисък риск, докато се изчаква тренда на индексите да се промени в положителна посока.

ta.vhod2.com


Анализ на 15.08.2008 г.
Описанието на графиката и възможностите за използване на индикатора Хайкин-Аши са дадени в края на анализа.
Разглеждаме последните няколко бара на графичното изображение. Пети бар е зелен с умерено тяло без долна сянка, което показва силен възходящ тренд. Четвърти бар отново е зелен с умерено тяло без долна сянка, което показва силен възходящ тренд. Трети бар също е зелен с умерено тяло, без долна сянка, което показва силен възходящ тренд. Втори и първи бар са червени с малки тела и голяма долна сянка, които показват променлив неутрален тренд.  

Графика на индекса SOFIX по метода  Хайкин Аши

В заключение, общата тендеция показана от баровете е за плосък тренд, който е във фаза на изменчивост с тенденция към слаб възходящ. От друга страна наблюдаваме, че имаме пробив на линията на подкрепа Support New при стойност около 1117 отдолу на горе, което е потвърждение, че тренда е слабо възходящ. Линията отбелязана като Support New може да се утвърди като линия на подкрепа, при положение че се получат отскоци от нея в посока нагоре. Изменчивите барове и плоския тренд показват, че скоростта на долу е спряла. За бъдещата посока в момента може да се каже, че тя ще се колебае между линиите на подкрепа Support New и Resistance New. Тези линии, ще се утвърдят след няколко отскока от тях. В момента движението е в посока от линията Support New към линията Resistance New. Налице е консолидация на стойностите със слабо изразен краткосрочен тренд нагоре.

Извод:
Тренда като цяло е изменчив и той отразява факта, че на инвеститорите им липсва информация за да формират своите очаквания и да заемат съответната позиция. Състоянието на пазара е нееднозначно за откриване на позиции. Той е с умерен риск за откриванe както на къси така и на дълги позиции. Позиции могат да се откриват само за акции, за които има силни сигнали за тренд за да се преодолее риска от преобладаващата изменчивост.

При положение, че на БФБ не могат да се откриват къси позиции, според плана на инвеститора (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
-Да се закупят акции с дългосрочна цел, за да се използват ниските цени и да се очаква, че в един бъдещ момент цените ще  започнат да се покачват за да се реализира печалба. За целта са необходими силни фундаментални показатели.
-Да се открият дълги позиции (спекулативни) за акции със силен възходящ тренд и бързо да се вземат печалбите (take profit) веднага щом тренда започне да отслабва.
-Да се инвестира в алтенативни инструменти като банкови депозити, облигации или държавни ценни книжа с нисък доход, но и нисък риск, докато се изчаква тренда на индексите да се промени в положителна посока.

ta.vhod2.com


Анализ на 08.08.2008г.
Описанието на графиката и възможностите за използване на индикатора Хайкин-Аши са дадени в края на анализа.
Разглеждаме последните няколко бара на графичното изображение. Пети бар е червен без горна сянка, следователно показва силен тренд надолу. Четвърти бар отново е червен без сянка отгоре, следователно показва силен тренд надолу. Трети, втори и първи бар са зелени с голяма долна сянка, следователно показват променлив неутрален тренд.

Графика на индекса SOFIX по метода  Хайкин Аши

В заключение, общата тендеция показана от баровете е за плосък тренд, който е във фаза на изменчивост с тенденция към слаб възходящ. От друга страна наблюдаваме, че имаме пробив на линията на подкрепа при стойност около 1115, което е знак, че тренда е низходящ. Линията отбелязана като Suppor New може да се превърне в линия на съпротива, при положение че се получат отскоци от нея. Изменчивите барове и плоския тренд показват, че скоростта на долу е спряла. За бъдещата посока в момента не може нищо сигурно да се каже. Еднакво вероятно е тренда да тръгне както нагоре така и надолу, тъй като последните 3 бара са изменчиви. Това че са зелени дава малка вероятност да се формира слабо движение нагоре.

Извод:
Тренда като цяло е изменчив и той отразява факта, че на инвеститорите им липсва информация за да формират своите очаквания и да заемат съответната позиция. Състоянието на пазара е нееднозначно за откриване на позиции. Той е рисков за откриванe както на къси така и на дълги позиции. Позиции могат да се откриват само за акции, за които има особенно силни сигнали за тренд за да се преодолее риска от преобладаващата изменчивост.

При положение, че на БФБ не могат да се откриват къси позиции, според плана на инвеститора (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
-Да се закупят акции с дългосрочна цел, за да се използват ниските цени и да се очаква, че в един бъдещ момент цените ще  започнат да се покачват за да се реализира печалба. За целта са необходими силни фундаментални показатели.
-Да се открият дълги позиции (спекулативни) за акции с особено силен възходящ тренд и бързо да се вземат печалбите (take profit) веднага щом тренда започне да отслабва.
-Да се инвестира в алтенативни инструменти като банкови депозити, облигации или държавни ценни книжа с нисък доход, но и нисък риск, докато се изчаква тренда на индексите да се промени в положителна посока.

ta.vhod2.com


Анализ на 01.08.2008г.
Описанието на графиката и възможностите за използване на индикатора Хайкин-Аши са дадени в края на анализа.
Разглеждаме последните няколко бара на графичното изображение. Пети бар е червен без горна сянка, следователно показва силен тренд надолу. Четвърти бар отново е червен без сянка отгоре, следователно показва силен тренд надолу. Трети бар е зелен с голяма долна сянка, следователно показва променлив неутрален тренд.

Графика на индекса SOFIX по метода  Хайкин Аши

Втори бар е червен с малка (спрямо тялото) горна сянка, следователно показва умерен низходящ тренд. Първи бар е червен без горна сянка, следователно показва силен низходящ тренд.

Следователно общата тендеция показана от баровете е за умерен низходящ тренд, който е във фаза на изменчивост с тенденция към силен низходящ. От друга страна наблюдаваме, че имаме пробив на линията на подкрепа при стойност около 1113, което е знак, че тренда е низходящ. Изменчивите барове и последния низходящ бар показват, че скоростта на долу се увеличава. Освен това има няколко опита за пробив на новата линия на подкрепа. Това все още не е достатъчно за да твърдим, че се очаква устойчива промяна в посоката на тренда към силен низходящ.

Извод:

Тренда като цяло е низходящ, изменчив и той отразява лек песимизъм в инвеститорите. Състоянието на пазара е нееднозначно за откриване на позиции. Той е рисков за откривана както на къси така и на дълги позиции. Позиции могат да се откриват само за акции, за които има особенно силни сигнали за тренд за да се преодолее риска от преобладаващата изменчивост.

При положение, че на БФБ не могат да се откриват къси позиции, според плана на инвеститора (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
-Да се закупят акции с дългосрочна цел, за да се използват ниските цени и да се очаква, че в един бъдещ момент цените ще  започнат да се покачват за да се реализира печалба. За целта са необходими силни фундаментални показатели.
-Да се открият дълги позиции (спекулативни) за акции с особено силен възходящ тренд и бързо да се вземат печалбите (take profit) веднага щом тренда започне да отслабва.
-Да се инвестира в алтенативни инструменти като банкови депозити, облигации или държавни ценни книжа с нисък доход, но и нисък риск, докато се изчаква тренда на индексите да се промени в положителна посока.

ta.vhod2.com


Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com