покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Упътване
Упътване
Препоръки към потребителите как да използват този сайт.

Уважаеми читатели,
Преди да прочетете съдържанието на този сайт, моля да си отговорите на следния екзистенциален въпрос – Вашето желаете е да печелите или да губите когато инвестирате на фондовите пазари. Ако Вие сте избрали първия отговор, в този сайт ще намерите достатъчно идеи как да реализирате вашето решение. Единственното, което трявбва да направите е да прочетете този сайт. Ние Ви препоръчваме да го направите два пъти. Първия път повърхностно, без да се задълбочавате и да губите много време. Целта е да усетите основната идея и най-вече контекста, в който е развито садържанието. Второто четене трябва да е по-внимателно и по-задълбочено за да се разберат детайлите, които Ви интересуват.

Желаещите да получат повече информация за Техническия анализ, пред които не стоят езикови бариери могат да направят това много лесно. Достатъчно е да изберат няколко ключови думи в по-известните търсачки и ще получат списък с няколко стотин хиляди предложения за сайтове с тази тематика. Разбира се в тези сайтове наред с качественната и написана на достъпен език литература има и много такава, която просто има за цел да загуби времето на посетителите. Ние не се наемаме да препоръчаме подходяща литература за подготовка по Технически анализ, защото това е една трудна задача, свързана с много субективизъм. За тази цел форума е изключително подходящо място за дискусии и препоръки. Самите ние така започнахме, като използвахме препоръките на по-опитните инвеститори.
Ние искаме да решим един много по-лек проблем, който за наше учудване се третира на много малко места.
Този проблем стои пред инвеститорите, които правят първи стъпки в областта на Техническия анализ и може да се формулира така:

Как и от къде да започнем да натрупваме познания и умения за похватите на техническия анализ без да губим излишно време и без да се удавим в морето от информация, което ни предлага Глобалната мрежа.

За тази цел си позволяваме да предложим следните няколко стъпки:

1. Прочетете: Кратки пояснения за основните процеси, които протичат на финансовите пазари.

2. Прочетете помощтните материали в секция „Помагала ” /Меню>>Помагала/ без да се задълбочавате много, а просто да разберете каква е основната идея в Техническия анализ. Когато свикнете с основните понятия ще прочетете материалите по-внимателно за да ги разберете и използвате.

3. Прочетете как се прилагат тези Техническите индикатори, които ви интересуват пак там в секция „Помагала ” /Меню>>Помагала/, а после и останалите за да не се объркате.

4. Свалeте и инсталирайте програмата Wall Street Analyzer, както е указано в /Меню>>Програми>>Програма Wall Street Analizer/ на този сайт .
 
5. Прочетете Упътването на програмата  Wall Street Analizer и по-точно как да импортирате дани за съответните дружества, как се работи и как се използват прозорците с графиките, както и друга информация, която ви се стори интересна.

6. Свалете данни (файлове) /Меню>>Данни/ за съответното дружество на БФБ, предназначени за импортиране в програмата Wall Street Analizer от този сайт. Внимавайте да не объркате файловите формати за програмата  Wall Street Analizer с файловите формати за програмата Meta Trader 4, защото са различни.
Запазете тези данни (файлове) в папка различна от запазените за програмата Meta Trader 4.

7. Свалените файлове са във формат name_bsewsa_yymmdd.rar ( *.rar ). Тези файлове трябва  да се разархивират с помощта на програмата /WinRaR/ за да се превърнат във файлове name_bsewsa_yymmdd.csv ( *.csv ). Този формат на файловете вече дава възможност те да бъдат инпортирани в програмата Wall Street Analizer. Ако искаме да отворим файловете и да работим с данните (да добавим нови или да изтрием ненужни), използваме програмата Microsoft Excel. Не забравяме да ги затворим пак като ( *. csv ).

8. След като се запознали с програмата Wall Street Analizer, импортирайте файловете с данните в нея за желаните акции търгувани на БФБ.

9. Разгледайте направените от нас анализи за съответните дружества търгувани на БФБ в секция <<Графики .

10. Упражнявайте се самостоятелно, като използвате графичните изображения дадени в раздел Упражнения за Технически анализ .

11. Отворете прозорците с графиките в програмата Wall Street Analyzer и се упражнявайте да тълкувате информацията в тях.
 
12. Отворете програмата Wall Street Analizer, която вече познавате. Въведете на графиката с цените за съответното дружество различни индикатори и се опитайте да определите сигналите за покупка и продажба.

13. Изчислете какъв доход бихте получили за определен период от време ако купувате и продавате съгласно сигналите на техническите индикатори.

Забележка: За цена на покупка и продажба калкулирайте цената на затваряне „Close” в деня на получаване на съответния сигнал. Приемете, че Вашия условен капитал е 20 000 лв.

14. Опитайте се да настроите  и оптимизирате техническите индикатори с оглед извличане на максимална печалба като използвате „ Системен тестер (проверител) ” на програмата Wall Street Analizer.

15. Отново изчислете какъв доход бихте получили за определен период от време ако купувате и продавате съгласно сигналите на вече настроените и оптимизирани техническите индикатори.

16. Ако ви е станало интересно прочетете прочетете всички материали в „Помагала ” /Меню>>Помагала/.

17. Разгледайте нашата стратегия за търговия TwoEMAandMACD.

18. Създайте Ваша собственна търговска система като използвате:
- За трендови индикатори – Експоненциални движещи се средни с периоди 5, 8, 13 и 21 дни; МАCD ; ADX съвместно с дирекционната система DI+ и DI- .
- За осцилатори – RSI , Stohastic , Momentum .
- Aroon , като допълнителен сигнал, когато тренда не е много ясен.
- Обемен индикатор Volume за потвърждение на тренда.

Стратегия:
При наличие на тренд, потвърден от трендовите индикатори, търгувайте съгласно тренда. Отворете дълга позиция с покупка, когато тренда е възходящ и затворете позицията с продажба когато тренда приключи. Отворете къса позиция с продажба, когато тренда е низходящ и затворете позицията с покупка когато тренда приключи.
 
Забележка: На БФБ в момента не може да се търгува с къси позиции, но според нейното ръководство това съвсем скоро ще се реализира.

При отсъствие на тренд, когато цените се движат в диапазон се търгува контратрендово. Когато цените са в горния край на диапазона се продава, а когато са в долния се купува. В този случай се използват индикаторите тип осцилатори.
 
Забележка: Тази част от стратегията е разумно да се исползва само на високоликвидни пазари, какъвто се очаква да стане и БФБ.

19. Съставете собствен инвестиционен портфейл по начин указан в  Избор на дружества за формиране на инвестиционен портфейл.

20. Разпределете първоначалния капитал от 20 000 лв в дружествата, с които ще търгувате на борсата. Препоръчваме в началото тази търговията да бъде виртуална. Ще купувате и продавате условно като само записвате цените на покупка и продажба, а след това ще изчислявате печалбата (загубата).

21. Направете си собственни файлове с ценови поредици за дружествата, с които ще търгувате. Ако се затруднявате прочетете Самостоятелно изготвяне на данни за всеки ден. Импортирайте файловете в програмата и се опитайте да регистрирате валидните сигнали за покупка и за продажба. Използвайте техниката от точка 13 за управление на всички дружества от инвестиционния портфейл.

22. Разгледайте начина по който ние управляваме нашия портфейл като прочетете Инвестиционен портфейл tavhod2.com . Там ще узнаете какви са недостатъците на този начин на управление и препоръките за увеличаване на ефективността, респективно печалбите от търговията.

23. Програмата Meta Trader 4 e за напреднали търговци и професионалисти. Тя е значително по-сложна, но с много големи възможности за Технически анализ, конструиране на собственни индикатори и  търговски системи, тестване на търговскитe системи както и способност за автоматична търговия без намесата на търговеца.
 
Забележка: Последната характеристика не се отнася за БФБ.

24. Свалете и инсталирайте програмата Meta Trader 4. 
 
25. Прочетете внимателно упътването, приложено в програмата Meta Trader 4 като натиснете бутона „Help”.

26. Свалете данни (файлове) /Меню>>Данни/ за съответното дружество на БФБ, предназначени за импортиране в програмата Meta Trader от този сайт. Внимавайте да не объркате файловите формати за програмата  Wall Street Analizer с файловите формати за програмата Meta Trader 4, защото са различни.
Запазете тези данни (файлове) в папка различна от запазените за програмата Wall Street Analizer.

27. Свалените файлове са във формат name_bsemql_yymmdd.rar ( *.rar ). Тези файлове трябва  да се разархивират с помощта на програмата /WinRaR/ за да се превърнат във файлове name_bsemql_yymmdd.csv ( *. csv ). Този формат на файловете вече дава възможност те да бъдат инпортирани в програмата Meta Trader 4. Ако искаме да отворим файловете и да работим с данните (да добавим нови или да изтрием ненужни), използваме програмата Microsoft Excel. Не забравяме да ги затворим пак като ( *. csv ).

28. Импортирайте свалените данни в програмата  Meta Trader за желаните акции от БФБ като използвате съответните файловете с име:
name_bsemql_yymmdd.csv
Отворете програмата и използвайте връзката /Tools>>History Center/. Изберете един от съществуващите инструменти, например /Forex 2>>GBPCHF>>Daily(D1)/ и го препокрийте (replace) с файла, name_bsemql_yymmdd.csv.
За целта натиснете бутона “Import” и в полето ”File” изберете от вашата папка споменатия файл.

29. Започнете упражнени подобни на вече указаните в точки от 9 до 22.

30. Създайте ваша собственн стратегия, подобно на тази в точка 18 и използвайте Системния тестер на програма Meta Trader 4 за да проверите нейната работоспособност и доходност. За целта първо прочетете упътването на програма “Help” за да се научите как да боравите със системния тестер.

31. Опитайте да разучите и използвате една от най-нашумелите търговски системи, подходяща за фондовите пазари - системата „Алигатор”  Тя е разработена от известния аналитик Бил Уилиамс. В програмата Meta Традер 4 са заложени и шесте индикатора, които се активират чрез: /Insert>>Indicators>>Bill Williams>>/.
 
32. Създайте Ваша собственна търговска система, като ползвате информация от някой от водещите сайтове за технически анализ, литература или списание.

Ако се справите успешно с точка 32, Вие сте вече израстнал и независим инвеститор и няма да имате нужда някой друг да Ви води за ръка и да Ви казва какво трябва да правите и какво да не правите. Свободата на избор е нещо много приятно и много вълнуващо, но трябва да се потрудим за да защитим това свое право.
Успешната търговия, която ние самите ръководим носи по-голямо удоволствие от печалбите, които ще реализираме. Големите инвеститори като милиардерите Уорън Бъфет, Джорж Сорос и други гледат на парите като на счетоводни числа. По-голяма част от спечелените пари се харчат за благотворителни цели, а самите те живеят скромно, но щастливо!

Кратки пояснения за основните процеси, които протичат на финансовите пазари. 

В съвременната наука са известни две по-големи течения - привърженици на Фундаменталния анализ и привърженици на Техническия анализ. Към първата група са склонни да принадлежат тези, които имат по-задълбочени познания в областта на икономиката, а привърженици на втората група са хора с познания в областта на математиката, психологията и философията.
Съществува и една трета група инвеститори, които се опитват да използват предимствата и на двата подхода. Тяхната основна концепция твърди, че Фундаменталният анализ ни съветва в какви активи да инвестираме, а Техническия анализ ни показва в кой момент е най-добре да купим и кога да продадем.
Фундаменталният анализ ни помага да определим следните важни характеристики на активите, в които ще инвестираме:

• Ликвидност.
• Стабилност.
• Потенциални възможности за реализиране на доход.


Ако тези характеристики не са изпълнени в достатъчно висока степен Техническия анализ няма да ни помогне да реализираме висок доход. Обратно, когато цената на даден актив  започне бързо да се покачва или намалява без да има съществена промяна в икономическите показатели е явление, което  не може да се обясни със средствата на Фундаменталния анализ. То се обяснява с груповото поведение на инвеститорите, което стои в основа на Техническия анализ.
Известно е, че цените на акциите на фондовата борса се определят от търсенето и предлагането. Мотивацията на един инвеститор да купи или да продаде определен вид  акции, зависи от неговите очаквания. Тези инвеститори, които очакват, че цените ще се повишат купуват от съответните акции, а тези, които очакват, че цените ще се понижат са склонни да продават. В зависимост от факта коя група е по-голяма - дали тази на купувачите (биковете) или тази на продавачите (мечките), цените съответно се покачват или понижават.
Очакванията на инвеститорите съществено се влияят от информацията, която се разпространява на пазара. Често пъти тази информация е неочаквана и има формата на шок. Ако на пазара се появи информация за неочаквано добри финансови показатели на определено дружество, напълно логично е, че инвеститорите ще очакват, цените на това дружество скоро да се повишат. Това ги мотивира да се включват на пазара и да започват да купуват акции за да изпреварят другите участници.  Увеличеното търсене естествено води до действително покачване на цените. Това покачване на цените от своя страна  мотивира и други инвеститори, които до този момент са се колебаели, да се превърнат в бикове и също да закупят акции. Така започва една тенденция (тренд), която се  самоподдържа и продължава докато пазара стане свръхразширен или в случая свръхизкупен (overbought). Това е моментът, когато всички инвеститори, които желаят да си купят акции вече са го направили и повече никой не желае и никой не купува. По този начин търсенето рязко спада, цените спират да растат и най-малкото предлагане е в състояние да доведе до бързо намаляване на цените. А такива инвеститори има тъй като те добре знаят, че след като няма купувачи, няма да има кой да поддържа възходящия тренд и напълно логично е посоката на тренда да се обърне и той да започне да се понижава. Тези очаквания мотивират част от инвеститорите да започнат да продават своите акции за да изпреварят другите участници. Така те ще инкасират печалбите, които вече са натрупали. Предлагането на акции се увеличава  и то действително води до понижаване на цените. За да се предпазят от загуби и другите участници също започват да продават. Тази тенденция започва да се самоподдържа докато пазара отново стане свръхразширен, този път във фаза свръхпродаден (oversold). Опитните инвеститори разпознават тази фаза и знаят, че след като всички, които желаят да си продадат акциите, вече са го направили и няма да има повече кой да продава. Предлагането в този момент е много ограничено и най-малкото търсене ще доведе до обръщане на тенденцията и тя ще се превърне във възходяща. Тази инвеститори започват да търсят и да купуват акции незабавно за да изпреварят останалите участници. Така те поставят началото на нов цикъл към повишаване на цените, разбира се при различни нива и различна продължителност. Това обяснява цикличното покачване и понижаване на цените.
Съвременните средства за комуникации, както и възможностите за електронна търговия на борсите създадоха една нова група краткосрочни инвеститори, наречени още търговци (traders). За тях е характерно, че те непрекъснато реинвестират своите средства в нови различни акции за един много кратък период от време. Тези търговци изследват пазара и търсят акции за които е характерен висок темп на нарастване на цените. Те купуват от тези акции и внимателно наблюдават с каква скорост нарастват цените им. Веднага щом регистрират, че цените спират да растат, търговците ги продават и вземат печалбата (take profit). След това те търсят ново дружество пак с висок темп на нарастване на цените, където реинвестират не само основния капитал, но и получената печалба. Както се изрази един финансов аналитик те се возят само на "най-бързите коне" на фондовата борса. Тези търговци реализират значителни доходи, защото от една страна финансовите им средства се умножават от дружествата с най-висок темп на растеж, а от друга - получената печалба непрекъснато се капитализира по метода на сложната лихва.
Когато търговците реализират технологията take profit и продават своите акции те временно увеличават предлагането и цените започват да се понижават. Това понижение на цените има краткосрочен характер, след което обикновено се възстановява посоката на предишното  движение,  до настъпване на фазата на свръхизкупуване.
По този начин върху  движението на цените влияят едновременно два цикъла - средносрочен определен от наличието на свръхпокупки и свръхпродажби и краткосрочен определен от желанието на търговците бързо да вземат печалбите. Има разбира се и дългосрочни цикли, които се определят от фундаментални икономически фактори.
Съществуването на три и повече цикъла едновременно на борсовите пазари, както и влиянието което си оказват един на друг, до голяма степен усложнява проследяването и прогнозирането на цените на акциите. Наличието на цикли състоящи се от възходящи и низходящи вълни е било известно доста отдавна и за пръв път систематизирано от Вълновата теория на Елиът. Следователно, стремежа на инвеститорите да принадлежат към една от двете групи - тази на биковете или тази на мечките и така да реализират по-високи печалби е основен фактор за промяна на цените и образуване на съответните вълни.
За да се анализира това поведение на широката публика от инвеститори, все по-често се използват механизмите на Техническия анализ. Едно изследване на списанието ''Forex magazine’’ показва, че 35% от инвеститорите използват методите на Техническия анализ срещу 25% на тези, които използват Фундаменталния анализ.
Основната идея в Техническия анализ се определя от груповото поведение на инвеститорите и следващия от него Вълнов принцип в движението на цените. За целите на този анализ е необходимо графичното изображение на цените с течение на времето. Паралелно с тези графики се изобразяват и други графики наречени Технически индикатори. В основата на почти всички индикатори стои някаква математическа формула, която има за цел да изчисли от историческите (миналите) цени и обеми на търговия едни нови величини, които да дадат на инвеститорите една по-ясна представа за тренда и скоростта на изменение на цените. Ето защо търговците, които използват методите на Техническия анализ, по-рано от другите инвеститори се ориентират какъв е настоящия тренд, какъв е темпа на изменени на цените, кога пазарите са свръх разширени, както и друга важна информация.
В момента има създадени множество такива индикатори от различни учени със специфично приложение. Техническия анализ по същество е една доста сложна наука и ние нямаме претенции да я познаваме напълно. Ние се интересуваме само от няколко напълно прагматични и лесни за изпълнени правила, които ни позволяват успешно да търгуваме на фондовата борса. Само ще отбележим, че вече има разработени достатъчно добри софтуерни продукти, които автоматично изчисляват различните технически индикатори, определят сигнали за покупка и продажба и даже имат модули за тестване и настройка на използваните  индикатори. Една много подходяща програма за случая е Wall Street Analyzer. Не бива обаче, да се застоявате много на тази програма. Веднага щом почувствате увереност в себе си преминете на програми от вида на Meta Trade 4 или подoбни на нея.


Върни се в началото на страницата.
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com