покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала
Помагала
Групово поведение на хора и инвеститори
1. Борсови групи.
2. Жизнен цикъл на групите.
3. Дуализъм.
4. Влияние на групите върху индивидуалния инвеститор.
5. Ролята на обратната връзка.
Продължава...
 
Математически модел на финансовите пазари
1. Ограничени цикли .
2. Oграничен цикъл във времето .
3. Влияние на шока върху динамичната структура на системата .
4. Реакция на системата след получаване на информационен шок .
5. Реакция на системата след получаване на информационен шок във времето .
6. Изменение на абсолютните цени във времето .
7. Ценови пулс .
8. Логаритмичната спирала .
9. Числата на Фибоначи и златното сечение .
10. Основни съотношения на Златната спирала .
Продължава...
 
Динамична структура на финансовите пазари и вълните на Елиът
1. Фрактални образования.
2. Oбразуване на трендове .
3. Движение на цените около върховете и доловете.
4. Вълновия принцип на Елиът .
5. Специфична разлика в практиката .
Продължава...
 
Разпознаване на трендовите линии
1. Трендови линии в практиката.
2. Опорни точки.
3. Фрактали.
4. Линии на подкрепа и съпротива.
5. Нива на Фибоначи.
Продължава...
 
Ценови модели около върховете и доловете
1. Ценови модели около върховете .
2. Ценови модели около доловете .
3. Ценови модели известни от класическия Технически анализ .
4. Ценови модели в съвременния Технически анализ .
Продължава...
 
1. Основни групи Технически индикатори и общи указания
Техническите индикатори ни позволяват да открием трендовете и момента на тяхното изменение. Те ни помагат по-добре да рaзберем съотношението на силите между “биковете” и  “мечките”. Индикаторите са по-обективни от нарисуваните графики.
Повечето от любителите-търговци търсят един единствен индикатор : сребърния куршум, който убива всички съмнения на пазара. Ето защо те с интерес разглеждат и проследяват търговските сигнали, които излъчва поредния нов индикатор. Те очакват, че ако купят и продадат акции съгласно сигналите на индикатора резултата винаги ще бъде положителен. Ако се случи някой от сделките да е с негативен резултат те бързо се разочароват, изоставят този индикатор и търсят друг, който ще даде по-високи резултати.
Други събират множество индикатори и се опитват да усреднят техните сигнали. Във всеки случай начинаещият инвеститор с компютър прилича на дете със спортна кола - от  него трябва да се очаква, че ще катастрофира. Сериозният търговец трябва да знае кои индикатори работят по-добре при определени условия. Преди да се възползваме от даден индикатор, ние трябва да узнаем, какво измерва той и как работи. Само тогава можем уверено да използваме техните сигнали.
Продължава...
 
2. Индикатор на средното движение на цената, наричан още Движеща се средна (Moving Average)
Движещите или още плъзгащите се средни (Moving Average - MA) биват няколко вида:
- Обикновена движеща се средна – SMA (Simple МА),
- Експоненциална движеща се средна – EMA (Exponential МА),
- Среднопретеглена движеща се средна – WMA (Weighted МА).
Продължава...
 
3. Метод на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената (MACD)
Moving Average Convergence-Divergence (MACD) и (MACD) – хистограма.

Индикаторът МА определя тренда, като изглажда ежедневните колебания на цените. Джералд Апел, аналитик и финансист от Ню-Йорк е построил по-сложен индикатор. Методът на сближаване/раздалечаване на средното движение на цената или накратко MACD се състои не от една, а от три експоненциални средни МА. На графиката индикатора изглежда като две линии, пресичането на които дава търговски сигнал за покупка и продажба.
Продължава...
 
4. Система на направление (Directional System +DI , -DI и ADX)
Системата на направление (Directional System)
 
Системата на направление (Directional System +DI и -DI)  е индикатор за тренд. Тя позволява да се открие тренд и да се определи дали той се движи достатъчно бързо в смисъл дали си струва да го следваме. Системата на направление позволява на търговците да заемат търговски позиции по време на мощни трендове.
Системата на направление заедно със средния индикатор на направление ADX се състои от три линии: +DI , -DI и ADX.
Продължава...
 
5. Индикатор Параболична система SAR ( Parabolic Stop and Reverse )
Индикаторът Параболична система получава наименованието си от начина, по който се изобразява неговата линия на графиката когато има монотонно движение на цените, независимо дали това движение е надолу или нагоре. Тази линия много пролича на парабола. Параболичната система напоследък е много популярна и затова е включена в много програми за технически анализ.
Нейното предназначение е да улови новия тренд и да предупреди, че стария тренд вече е завършил. С други думи казано Параболичната система регистрира реверсията (обръщането) на текущия тренд. Нейната уникална характеристика се състои в това, че тя реагира както на продължителността във времето, така и на изменението на цените. Много от инвеститорите се концентрират в цените и игнорират времето, но то също е важен фактор.
Продължава...
 
6. Осцилатори – обща характеристика
Когато мнозинството инвеститори са обхванати от страх и алчност, цените започват бързо да oтскачат ту в една посока, ту в друга. Осцилаторите са технически индикатори, които измерват скоростта на тези отскоци и определят интензивността им. Те ни помагат да открием точките на реверсия. Логично е да се предположи, че ако скоростта на движение на цените е близка до нула, това означава, че силата, която поддържа тренда е прекратила действието си и той скоро ще се обърне в друга посока.
Осцилаторите определят емоционалните пикове на мнозинството. Те ни позволяват да определим необоснованите нива на оптимизъм и песимизъм. Професионалистите се опитват да избягват такива крайности. Те търгуват против тях, като залагат на възвръщане към нормата. Когато пазарът рязко подскочи нагоре и мнозинството алчно започва да пресмята бъдещите печалби, в този момент професионалистите продават. Те купуват, когато пазара рязко пада и мнозинството стене от страх. Като използват осцилаторите, професионалистите знаят кога вероятността пазара да се обърне е най-голяма.
Продължава...
 
7. Момент (Momentum)
Моментът (Momentum) е основен индикатор, който показва дали тренда се ускорява, забавя или се движи със същата скорост. Той е от типа осцилатори и обикновено достига максималната си стойност преди върха на цените и минимума преди дъното на спада. Индикаторът Momentum много прилича на индикатора RoC. Разликата между двата индикатора по-скоро се състои в спецификата на пазара, която те отразяват по свой начин, защото има пазари с преобладавщи плоски трендове, други с по-стръмни трендове, различна продължителност, различна динамика, както и други различни параметри.
Продължава...
 
8. Скорост на изменение (Rate of Change)
Скоростта на изменение Rate of Change (RoC) е основен индикатор, който показва дали тренда се ускорява, забавя или се движи със същата скорост. Индикаторът RoC много прилича на индикатора Momentum. И той като него обикновено достига максималната си стойност преди върха на цените и минимума преди дъното на спада в цените, което е характерно за почти всички осцилатори. Разликата между двата индикатора по-скоро се състои в спецификата на пазара, която те отразяват по свой начин, защото има пазари с преобладавщи плоски трендове, други с по-стръмни трендове, различна продължителност, различна динамика, както и други различни параметри.
Продължава...
 
9. Лентите на Боулинджер (Bollinger Bands)
Индикаторът, наречен лентите на Боулинджер се състои от две ленти разположени от двете страни на една Движеща се средна. Границите на тези ленти се определят от така нареченото стандартно отклонение, изчислено по определен начин. Доколкото величината на стандартното отклонение зависи от волaтилността, то лентите сами регулират своята широчина. Широчината на лентите става по-голяма, когато пазарът е нестабилен и динамичен и по-малка, когато пазарът е стабилен и особено, ако се движи в рейндж (range-диапазон).
Продължава...
 
10. Допълнително изгладени индикатори.
Както знаем цената на затваряне е най-важната и затова именно тя се взема за основа, върху която се прилгат формулите за построяване на  съответния индикатор. Когато тези цени са с еднаква тежест, както е при обикновената движеще се средна, индикаторът се променя и когато цената влиза в интервала и когато излиза от него. Счита се, че цените, които влизат в интервала са по важни, защото са по пресни и за да се намали влиянието на тези, които излизат от интервала и са по-стари се прилага едно допълнително изглаждане. 
Продължава...
 
11. Уилямс %R (William’s %R)
Oсцилаторът Уимляс %R отразява способността на биковете и мечките да установят цените на затваряне в своя полза  в края на периода r  в интервала на цените между максималната и минималната за същия период r. Ако сме избрали този период да бъде r=7 дни, изчисляваме най-високата цена от всички максимални цени за 7-те дни и най-ниската от всички минимални цени за същия период. Така получаваме интервала от цените за 7 дни  и го съпоставяме с цената на затваряне в последния ден. По-подразбиране говорим за дневния таймфрейм, където един бар съответства на един ден. Индикаторът Уимляс %R много прилича на Стохастиката, но има и някои разлики. Приликата се състои в това, че и двата индикатора проследяват цената на затваряне за определен период от време спрямо максималните и минимални цени и се опитват да ни покажат кой отбор е по-силен в момента. Разликата се състои в това, че Стохастиката има едно допълнително изглаждане, което премахва по-ефективно пазарния шум, а индикатора Уимляс %R, по-отчетливо усеща промяната в посоката на цената.
Продължава...
 
12. Стохастика (Stochastic)
Индикаторът Стохастика показва положението на всяка цена на закриване от днешния ден спрямо максималните и минимални цени в предишния интервал от време. Той прилича на индикатора Уйлямс %R, но е по-сложен от него. В него има заложени няколко стъпки, чрез които се премахва пазарния шум и се подтискат лошите сигнали.
Продължава...
 
13. Индекс на относителната сила (RSI)
Индексът на относителната сила (Relative Strenght Index - RSI), по същество представлява осцилатор, който измерва относителната сила на пазара като проследява цените на затваряне. Той е най-често изпреварващ, понякога синхронен, но никога закъсняващ индикатор.
Продължава...
 
14. Индикатор Арoон (Aroon Indicator and Oscillator)
Индикаторът Ароон се използва за да определи дали търгувания инструмент (акции) се намира в тренд и колко е силен, ако го има. Този индикатор е разработен предимно за да открива началото на нови трендове. Индикаторът Ароон се състои от две линии, Aroon(up) и Aroon(down). Индикаторът Aroon Oscillator се състои от една линия, която е дефинирана като разлика между линиите Aroon(up) и Aroon(down). За да бъдат изчислени и трите линии се използва един единствен параметър, който представлява  броя на определени времеви интервали. И двата индикатора Aroon(up) и Aroon(down) се променят от 0 до 100. Индикаторът Aroon Oscillator се изменя от -100 до +100 с нулева линия по средата.
Продължава...
 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com