покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Данни
Данни
1. Файлове с цените на дружества търгувани на Българска Фондова Борса.
2. Създаване на файлове с ценови поредици от протоколите на БФБ.
3. Самостоятелно изготвяне на файлове с ценови поредици от потребителя за произволно дружество.

1. Файлове с цените на дружества търгувани на Българска Фондова Борса.

1.1. Общи бележки.

Файловете с ценови данни за дружествата се обновяват веднъж седмично, което е достатъчно за учебни цели. Потребителите, които желаят да получат данни и през седмицата могат да направят това самостоятелно. За целта свалените файловете, които са с формат (*.rar), първо се разархивират и от тях се получават файлове с формат (*.csv). Тези файлове се отварят с програмата Excel и се добавят новите данни. Ценовите данни, които ни интересуват се свалят от ежедневните бюлетини на БФБ След това файла отново трябва да се затвори като (*.csv) и да се импортира в съответната програма Meta Trader 4 или  Wall Street Analyzer . Формата на файловете за двете програми е различен и затова файловете съдържат в името си mql или wsa, за да не се получи объркване. Освен това в името на файла е записана и последната дата, за която има ценови данни. Ако тези общи указания не са достатъчни, прочетете указанията дадени в точка 3. Самостоятелно изготвяне на файлове с ценови поредици от потребителя за произволно дружество.

Ако имате проблеми с отварянето на файловете с формат (*.csv), проверете в операционната система :
Start>>Settings>>Control Panel>>Regional and Language Options>>Customize дали в полето  Decimal symbol и полето  List separator са поставени знак „ . „ (точка).

1.2. Сваляне (download) на файлове с ценови поредици.

Използвайте връзките по-долу, за да свалите файловете, които ви интересуват.

Meta Trader 4

Албена Инвест Холдинг  5ALB  albenaih_bsemql_090123.rar      
Индустриален Холдинг България  4ID  industrholdbg_bsemql_090123.rar  
Каолин  6K1  kaolin_bsemql_090123.rar  
Монбат  5MB  monbat_bsemql_090123.rar  
М+С Хидравлик  5MH  m+c_hidrav_bsemql_090123.rar
Софарма  3JR  sfarm_bsemql_090123.rar
Централна Кооперативна Банка  4CF  centrkb_bsemql_090123.rar
Химимпорт  6CF  himimport_bsemql_090123.rar

Wall Street Analyzer

Албена Инвест Холдинг  5ALB  albenaih_bsewsa_090123.rar      
Индустриален Холдинг България  4ID  industrholdbg_bsewsa_090123.rar  
Каолин 6K1  kaolin_bsewsa_090123.rar  
Монбат 5MB  monbat_bsewsa_090123.rar  
М+С Хидравлик 5MH  m+c_hidrav_bsewsa_090123.rar
Софарма 3JR  sfarm_bsewsa_090123.rar
Централна Кооперативна Банка 4CF  centrkb_bsewsa_090123.rar
Химимпорт 6CF  himimport_bsewsa_090123.rar

1.3. Изисквания към файловете съдържащи ценови поредици.

Едно от най-важните изисквания към пазара, на който ще си служим с похватите на Техническия анализ е той да бъде високо ликвиден. Един пазар е високоликвиден, когато на него има много продавачи, много купувачи и се извършват много на брой сделки. На този пазар цените плавно се променят. Динамичния диапазон може да е много голям, но границите се достигат, чрез множество сделки на междинни цени. Например, ако цената на една акция е 10 $ и тя се промени в рамките на деня и стане 12 $, това е една голяма промяна от 20 %. Но преди да се установи цена от 12 $ е имало множество сделки. Например: сделки на 10.20 $, на 10.50 $, на 10.80 $, след това на 10.60 $ може би, а след това на 11.00 $ и т.н. докато се установи най-накрая цена от 12.00$. В това може да се убедим, ако разгледаме графиката на някое дружество търгувано на високоликвиден фондов пазар. Скоковете от 10.00 $ на 12.00 $ (gap – пролука, прозорец) се получават много рядко и това е вид важна информация за търговците. Това явление обикновено се случва, когато борсата затвори за деня на някаква цена и отвори на другия ден с цена на отваряне, която се е променила със скок. От времето на затваряне за деня до времето на отваряне на другия ден се е получила важна информация, която е променила рязко очакванията на голяма група от инвеститори.
Както знаем цените на фондовата борса зависят от търсенето и предлагането, а то от своя страна от очакванията на инвеститорите. Когато част от инвеститорите променят своите очаквания, те започват да мигрират от групата, към която са принадлежали до този момент (бикове или мечки) към противоположната група съответно и така променят съотношението между търсенето и предлагането, а от там и цените. Например, ако част от биковете са променили своите очаквания и започнат да преминават в групата на мечките, то търсенето ще започне да намалява, а предлагането ще се увеличава и съответно цените ще започнат да намаляват. Цените могат бавно да тръгнат надолу, а биха могли и драстично да се понижат надолу, ако се появи важна информация (шок) на пазара. Независимо дали скоростта на изменение на цените ще е висока или ниска то при всички положения ще има множество сделки на междинни цени, защото на пазара има много купувачи, много продавачи и най-важното голяма конкуренция във всеки един от двата отбора за по-добри цени. Това накратко е основната характеристика на един високоликвиден пазар. Поради тази причина Техническия анализ, прилаган на високо ликвидните пазари, дава възможност да се направи изследване на груповото поведение на инвеститорите и по-точно на съотношението между групата на мечките и групата на биковете. Резултатът от това изследване е много важен, защото тази група, която е по-силна, тя ще тласка цените в своята посока. За нас ще е добре, ако поемем в същата посока, в която се движи групата на победителите. Като използваме различни индикатори от кухнята на Техническия анализ ние можем да установим с голяма вероятност коя група е по-силна в момента (а не в бъдеще), с каква скорост се изменят цените, както и много друга важна информация.
Много по различна е картината на ниско ликвидните пазари. Там могат да се видят няколко сделки на цена 10.00 лв., а след това изведнъж се появява сделка на цена 12.00 лв., а после пак има сделки на 10.00 лв. Повече от ясно е, че тази сделка е много изгодна за продавача, но какво да кажем за купувача след като е могъл да купи на по-ниски цени, а той съзнателно купува на по-висока. Както и да погледнем на тази подскочила „ценова точка”, нито можем да я определим като фрактал, нито като опорна точка (pivot point), определяща линията на тренда, нито като пролука (gap), нито като пробив на линията на съпротива или формиране на такава и т.н. Това е една договорена сделка, която няма корелация с методите на Техническия анализ. Да не говорим за случаите, когато за дружество присъстващо в основния индекс на борсата няма нито една реализирана сделка с неговите акции в рамките на една цяла сесия. Ясно е, че за групово поведение и Технически анализ на една такава борса трудно може да се говори.
Има обаче и фондови борси, които не са високо ликвидни, но са с повишена ликвидност в смисъл, че лошите ценови точки имат ограничено присъствие в ежедневните котировки. Една подходяща обработка на данните би помогнала  да се изработи ценова поредица, която да  се използват за построяване на графични изображения.
Ние сме убедени, че Българска фондова борса, ще става все по-ликвидна и една значителна част от похватите на Техническия анализ успешно ще се използват за анализ на по-ликвидните дружества търгувани на нея. Ще посочим един съвсем елементарен пример. Когато цените започнаха да се сриват в края на 2007 г., можеше да се пусне една 13 или 21 дневна плъзгаща се средна и да се види, че цените в определени периоди са далеч под нея. При това положение да си с открита дълга позиция (налични акции в портфейла) означава, че или си фонд страдащ от перманентна свръх ликвидност или си алтруист страдащ от потребността да подаряваш пари на другите инвеститори. Много от инвеститорите обаче, закриха дългите си позиции като продадоха акциите си без всякакво чувство на привързаност към тях. Те направиха добри пари, защото тези акции бяха купени на ниски цени, когато пазарът беше в ранния си възход.
Ние полагаме известни усилия, чрез една внимателна обработка на суровите данни идващи от БФБ да ги превърнем в ценова поредица отговаряща на минималните изисквания за извършване на Технически анализ. Въпреки, че администрацията на БФБ ни предоставя напълно коректни данни за извършените сделки, то процесите, които протичат там понякога са не пазарни и това води до известно изкривяване на ценовата поредица. Не бива да пропускаме да кажем, че подобни обработки се правят и на борси с по-голяма ликвидност от БФБ. В това можем лесно да се убедим, като сравним ценовите поредици за едно и също дружество на една и съща борса но с различни доставчици. Специалистите в тази област дават и някои препоръки в това отношение, по-елементарните от които, използваме и ние. Надяваме се, че като наберем повече опит в нашата изследователска дейност ще можем да усъвършенстваме и софтуера за по-ефективна обработка на ценовите поредици.

2. Създаване на файлове с ценови поредици от протоколите на БФБ .


След като свалим данни с цените на сделките от ежедневните протоколи на БФБ за определен период от време, трябва да ги обработим по определена процедура, за да получим ценова поредица за дружеството, което ни интересува.

2.1. Корекция на обемния показател.
Ако величината на обема за деня е по-голяма от 3-кратната 60-дневна средна, величината на обема се коригира със стойността на 3-кратната 60-дневна средна. Прекалено големите обеми често се формират в края на борсовата сесия и са предварително договорени. Те не са показателни за повишена ликвидност (волатилност) и ненужно разтварят (премащабират) съответния прозорец на програмата. В следствие, на което, неговата разделителна способност рязко спада и обемите на останалите дни се виждат като много малки стълбчета с почти нулеви стойности. При тази ситуация не може правилно да се отчита нарастващите и спадащи обеми на сделките, което всъщност е важната информация за целите на техническия анализ. Споменатата корекция ефективно отстранява този проблем.

2.2. Добавяне на цени за периоди, в които няма сделки.
В дните, когато има борсова сесия, а няма сделка, за цените Open-отваряне, Close-затваряне, Low-ниска и High-висока се записва цената на затваряне от предния ден с нулев обем, както следва:

Open  (днес)   = Close (вчера),
Close  (днес)   = Close (вчера),
Low    (днес)   = Close (вчера),
High   (днес)   = Close (вчера),
Volume (днес) = 0 (нула)

Това се налага за да бъдат синхронни данните, както с други дружества, така и с индексите за да могат да се извършват необходимите сравнения. Тази корекция помага и за по-адекватното изчисление на техническите индикатори.

2.3. Коригиране на цените на отваряне „Open”.

В протоколите на БФБ за цена на отваряне в текущия ден се записва цената на затваряне от предния ден. При по-динамични движения на цените се случва цената на отваряне за деня да е по-висока от максималната за деня High или по-ниска от минималната за деня Low. В този случай цената на отваряне се заменя или с цената High или с цената Low съответно.
Ако желаем да бъдем по-точни при определяне на цената на отваряне извършваме следната процедура:
2.3.1. Отваряме сайта на Българска фондова борса „Графичен оператор ”. 
2.3.2. Избираме в полето „Quote code” кода на съответното дружество, както е показано на фиг. 1. Например за дружество Албена Инвест Холдинг той е (5ALB). След това натискаме бутона „OK”.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг.1

2.3.3. Натискаме бутона „Quotes”, както е показано на фиг. 1 и преписваме данните, които ни интересуват.

2.4. Корекция на ценова точка с нерегламентирано голямо изменение.
Когато в ценовата поредица (оригиналната) се появи точка (High, Low и най вече Close), която е подскочила значително без междинни сделки, тя трябва да се коригира .
2.4.1. Отваряме сайта на Investor.bg .
2.4.2. Кликваме върху таб „Компании ”, или на неговия адрес , след което се отваря съответната страница.
2.4.3. Ако искаме да получим данни за дружество Албена Инвест Холдинг, отиваме в най-лявата горна част на вече отворената страница и в полето „Търси” и избираме кода на дружеството в случая (5ALB).
2.4.4. В най-дясната част на отворената страница се появява таблицата „Сделки”. От нея си приписваме цените и обемите за всички сделки през деня.
2.4.5. В литературата се препоръчва сделките за съответния таймфрейм (в случая за деня), да се подредят в низходящ ред по цени, като срещу всяка сделка се отбележи и обема.  Фиксираме сделките с най-високите цени и ги отстраняваме една след друга докато се получи 10% от общия обем за деня. Така получаваме цената High. След това фиксираме сделките с най-ниските цени и ги отстраняваме по същия начин една след друга, докато се получи 10% от общия обем за деня. Така получаваме цената Low. Ако при тази технология не отпадне въпросната точка поради извънредно големия обем, отстраняваме и нея, защото тя е договорена по не пазарен принцип.
Тази технология ние не я прилагаме, защото срещаме определени трудности. Вместо това чертаем регресионна линия спрямо съседните няколко точки и разполагаме въпросната точка близо до нея. Регресионната линия се чертае по такъв начин, че сумата от квадратите на разстоянията от съседните ценови точки до линията трябва да е равна на нула. Ние не използваме квадрата а директната разлика.

2.5. Използване на ценовите поредици.
Специално ще отбележим, че в цената Close, която е най-важната, защото е периодична, ние се намесваме само когато няма сделки за деня, съгласно т. 2.2. Затова препоръчваме, когато се изчислява определен индикатор за вида на цената да се взема цената Close.
Както е известно при изчисляване на индикаторите се използват следните видове цени:

Close Price – цена на затваряне
High Price  - най - висока цена
Low Price   - най - ниска цена
Open Price - цена на отваряне
Median Price = (High + Low)/2 – средна цена
Typical Price  = (High + Low + Close)/3 - типична цена
Weighted Price = (High + Low+ Close + Close)/4 – тегловно претеглена цена

В много от индикаторите по подразбиране е заложена Close Price и най-добре е да се използва именно тя.
В някои индикатори се използват и други видове цени, като например в системата “Алигатор” се използва средната цена Median Price.

2.6. Обобщение.
След всичко казано дотук, следва един важен философски въпрос – защо след като ценовата поредица идваща от фондовата борса има някои недостатъци ние се опитваме да поправим тези недостатъци и на всяка цена да я използваме вместо просто да я игнорираме?
Опитните инвеститори в областта на Техническия анализ ни учат, че пазарът тръгва в тази посока, в която той трябва да се движи, а не в посоката, в която ние желаем. Той се движи в тази посока, защото има важни причини затова. А тези причини са, че Пазарът по един мистичен начин, чрез механизма на търсенето и предлагането обобщава различните предпочитания (ордери) на всеки инвеститор за движение на цените в определена посока и ни ги поднася като една средна цена, наречена пазарна цена. За пазара всички инвеститори са равноправни, но тъй като всеки участва с различен капитал консенсусната цена я знае само той. Ние не можем да влияем по никой начин на високо ликвидните пазари и единственото правилно решение е да се съобразим с него. Който инвеститор умее да разговаря с пазара и го следва неотклонно е обречен на успех. Всеки инвеститор, който е достатъчно високомерен за да си мисли, че пазарът би трябвало да се движи там накъдето той предполага, вместо там накъдето той действително се движи, често заплаща скъпо за това свое предположение. Следователно ценовата поредица ни дава важна информация за текущото движение на пазарните цени и никак не е удачно ние да пропуснем да използваме тази информация.
За движението на цените прочетете повече в Математически модел на финансовите пазари .

3. Самостоятелно изготвяне на файлове с ценови поредици от потребителя за произволно дружество .

От писмата на нашите читатели разбрахме, че мнозина от тях имат желание да разглеждат графичните изображения на цените и в други дружества освен тези, които предлагаме ние. Още по-голямо е желанието им е да ги разглеждат всеки ден, както и би трябвало да бъде. Затова в тази точка ще се постараем да дадем максимално подробни инструкции как могат да се получат файлове за импортиране в програмата Meta Trader 4 и Waal Street Analizer.

3.1. Допълване на данни към вече съществуващ файл.

За максимално улесняване на работата по изготвяне на файловете с ценови поредици, всеки наш посетител може да изтегли един помощен файл-шаблон, който е изготвен за дружество Албена Инвест Холдинг. В този файл-шаблон има нанесени формули, чрез които се извършва автоматично първоначалната обработка на суровите данни от протоколите на БФБ. След обработкаката на данните се получава готовата ценова поредица на съответната страница. Тези данни се копират в отделен файл от типа  (*.csv) с формат  подходящ за импортиране в съответната програма. Като се научим да поддържаме тези файлове и да ги зареждаме с нови данни вече ще е лесно да ги преобразуваме за всяко едно дружество, като следваме указанията в следващата точка 3.2.

3.1.1. Отваряме страницата на Бългаската фондова борса с ежедневните протоколи за Резултатите от сключените сделки .  
3.1.2. В падащите менюта избираме датата, която ни интересува и натискаме бутона потвърди.
3.1.3. В отворения протокол избираме реда в който са записани данните за интересуващото ни дружество и маркираме колоните:
 
/ Обем (лотове) / Отваряне/ Висока / Ниска / Средна /Затваряне /

3.1.4. Копираме ги с клавишите „Contol+C” и ги пействаме с Contol+V в един файл на програмата Excel, който ще наречем “MyData.xls”. В следващата колонка записваме датата във формат dd/mm/yyyy.
3.1.5. След като извлечем по този начин данни за всички дати, които ни интересуват, например за периода от 23.09.2008 г. до 26.09.2008 г. включително, ги подреждаме в колонки както следва:

/ Дата (Date)/ Отваряне (Open)/ Висока (High) / Ниска (Low) / Затваряне (Close) / Обем (Volume)/.

Това може да стане автоматично, като се използват формулите на програмата Excel. За справка разгледайте страниците на файла-шаблон albenaih_templetsoursedata.rar.
Не забравяме да попълним липсващите данни, както е обяснено в точка 2.2., а именно:
Добавяне на цени за периоди, в които няма сделки.
В дните, когато има борсова сесия, а няма сделка, за цените  Open-отваряне, Close-затваряне, Low-ниска и High-висока  се записва цената на затваряне от предния ден с нулев обем, както следва:

Open  (днес) = Close (вчера),
Close  (днес) = Close (вчера),
Low  (днес)  = Close (вчера),
High  (днес) = Close (вчера),
Volume (днес) = 0 (нула)

Това се налага за да бъдат синхронни данните, както с други дружества, така и с индексите за да могат да се извършват необходимите сравнения. Тази корекция помага и за по-адекватното изчисление на техническите индикатори.

3.1.6. Ако желаем да бъдем по-точни при определяне на цената на отваряне извършваме следната процедура:
3.1.6.1. Отваряме сайта на Българска фондова борса „Графичен оператор ”.
3.1.6.2. Избираме в полето „Quote code” кода на съответното дружество, както е показано на фиг. 1. Например за дружество Албена Инвест Холдинг той е (5ALB). След това натискаме бутона „OK”.
3.1.6.3. Натискаме бутона „Quotes”, както е показано на фиг. 1 и преписваме данните, които ни интересуват във файла “MyData.xls”.

По този начин получихме първичните данни, за дружеството, което ни интересува в случая Албена Инвест Холдинг за определен период от време. Следва още известна обработка и форматиране на тези данни за да станат годни за импортиране в съответната програма.

3.1.7. Изтегляме файл-шаблона albenaih_templetsoursedata.rar от препратката по-долу.

AlbenaIH_TempletSourseData - albenaih_templetsoursedata.rar  

3.1.8. Разархивираме файла albenaih_templetsoursedata.rar за да получим файла albenaih_templetsoursedata.xls. 
3.1.9. Отваряме файла albenaih_templetsoursedata.xls. 
3.1.10. Кликваме върху таба “Copy” и виждаме картинката показана на фиг. 2.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг. 2

Предполагаме, че данните на ред 1186, 1187, 1188 и 1189 и колони от „E” до „ J”  оцветени в син цвят в момента ги нямаме и предстои да си ги набавим.
3.1.11. Да предположим, че вече имаме записани необходимите данни във файла “MyData.xls” в формата по подразбиране за този файл. В случая сме набавили данни за периода от 23.09.2008 г. до 26.09.2008 г. включително. Тези данни от файла “MyData.xls” копираме в пространството маркирано със син цвят на фигура 2.
3.1.12. Разглеждаме вертикалната колонка „С” в пространството от ред 1186, 1187, 1188 и 1189, което е маркирано с червен цвят. Там трябва да има записани същите дати, както в колонка „Е”. Попълваме това поле по начин, по който ние обичаме да работим с програмата „Excel”, като обръщаме внимание, че формата на датите се променя от dd.mm.yyyy на mm.dd.yyyy.

Важно!

Ако искате да изтриете данни във файла albenaih_templetsoursedata.xls не използвайте командата Delete от програмата Microsoft Office Excel, защото тя изтрива не само съдържанието но и клетката и по този начин обърква адресите във формулите. Използвайте командата Clear, която изчиства само съдържанието, а след това с „Copy” и “Paste” внесете новото съдържание. Командата Clear съответства на бутона Delete от клавиатурата, който може спокойно да се използва. В таба „Oll” има направени корекции на данните. Ако искате да промените нещо там, трябва да сте много внимателни.

3.1.13. Разглеждаме колонка „А”  и „В” показана на фиг. 2. Избираме ред 1185 в тези колонки със „Select”,  които са маркирани със златист цвят. В долния десен ъгъл на този правоъгълник виждаме черна точка. Посочваме черната точка с мишката и влачим по редове 1186, 1187, 1188 и 1189. По този начин получаваме формат на датите, който ще ние необходим за следващите операции.
3.1.14. Натискаме таба “Oll”, на файла-шаблон, след което се показва изображение показано на фиг. 3.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг.3

3.1.15. Маркираме „Select” ред 1185, както е показано на фиг. 3 със златист цвят. Посочваме с мишката долния десен ъгъл и влачим по редове от 1185 до 1189. Получаваме данните очертани в синия правоъгълник. Формулите от програмата Excel ще се погрижат за извършване на необходимите корекции.
3.1.16.  Отваряме таба „Data_WSA”, където виждаме обработените данни подходящи за копиране във файл от типа (*.csv) предназначен за импортиране в програмата “Waal Street Analizer”. Изображението е показано на фиг. 4.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг. 4

Маркираме „Select” ред 1185, както е показано на фиг. 4 със златист цвят. Посочваме с мишката долния десен ъгъл и влачим по редове от 1185 до 1189. Получаваме данните очертани в синия правоъгълник. Формулите от програмата Excel ще се погрижат за извършване на необходимите корекции.
3.1.17. Отваряме таба „Data_MQL”, където виждаме обработените данни подходящи за копиране във файл от типа (*.csv) предназначен за импортиране в програмата “Meta Trader 4”. Изображението е показано на фиг. 5.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг. 5

Маркираме „Select” ред 1185, както е показано на фиг. 5 със златист цвят. Посочваме с мишката долния десен ъгъл и влачим по редове от 1185 до 1189. Получаваме данните очертани в синия правоъгълник. Формулите от програмата Excel ще се погрижат за извършване на необходимите корекции.

След извършване на тези операции, файла-шаблон albenaih_templetsoursedata.xls.  е готов да стане източник на форматирани данни, за да ги копираме във файлове от типа (*.csv) , които ще импортираме в програмите “Waal Street Analizer”  и “Meta Trader 4” съответно.

3.1.18. Отново отваряме таба „Data_WSA” на файла-шаблон albenaih_templetsoursedata.xls фиг. 4, където виждаме обработените данни за съответния период оцветени във син цвят. Маркираме „Select” редoвете от 1186 до 1189, в тези колонки, които са оцветени в син цвят (синия правоъгълник). Копираме тези данни като натискаме клавиши „Contol+C”.
3.1.19. Сваляме от тази страница файла albenaih_bsewsa_080919.rar и го разархивираме за да получим файла albenaih_bsewsa_080919.csv. Този файл е наличен към дата 19.09.2008 г. В деня, в който извършваме тази операция ще свалим файла albenaih_bsewsa_yymmdd.csv
3.1.20. Отваряме го с програмата  Microsoft Office Excel и маркираме клетка с адрес ред 1186, колонка „А”. Тази клетка трябва да се намира под клетката съдържаща датата 9/19/2008, както е показано на фиг. 6. Данните в клетките оцветени в син цвят ще се появят в края на процедурата.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг. 6

3.1.21. Пействаме с Contol+V данните, които вече сме копирали от файла-шаблон albenaih_templetsoursedata.xls в точка 3.1.18, във файла albenaih_bsewsa_080919.csv в клетката с адрес ред 1186, колонка „А”. Ценовата поредица за съответния период вече е готова и разположена в съответните редове и колонки, оцветени в син цвят.
3.1.22. Задействаме процедурата “Save As ..”  на файла  albenaih_bsewsa_yymmdd.csv, като записваме в името му вместо yymmdd  новата дата, която е датата на последната цена присъстваща във файла.
3.1.23. Затваряме файла albenaih_bsewsa_yymmdd.csv, като на всички запитвания отговаряме с „Yes”.

Файла albenaih_bsewsa_yymmdd.csv вече е готов за импортиране в програмата “Waal Street Analizer”.

3.1.24. Отваряме таба „Data_MQL” на файла-шаблон albenaih_templetsoursedata.xls фиг. 5, където виждаме обработените данни за съответния период оцветени във син цвят. Маркираме „Select” редoвете от 1186 до 1189, в колонки А, B, C, D, E, F и G, които са оцветени в син цвят (синия правоъгълник), но без колонка “I”, където се намират помощните дати. Копираме тези данни като натискаме клавиши „Contol+C”.
3.1.25. Сваляме от тази страница файла albenaih_bsemql_080919.rar и го разархивираме за да получим файла albenaih_bsemql_080919.csv. Този файл е наличен към дата 19.09.2008 г. В деня, в който извършваме тази операция ще свалим файла albenaih_bsemql_yymmdd.csv
3.1.26. Отваряме го с програмата  Microsoft Office Excel и маркираме клетка с адрес ред 1186, колонка „А”. Тази клетка трябва да се намира под клетката съдържаща датата 9/19/2008, както е показано на фиг. 7. Данните в клетките оцветени в син цвят ще се появят в края на процедурата.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг. 7

3.1.27. Пействаме с Contol+V данните, които вече сме копирали от файла-шаблон albenaih_templetsoursedata.xls в точка 3.1.23, във файла albenaih_bsemql_yymmdd.csv в клетката с адрес ред 1186, колонка „А”. Поради специфичния формат на данните в програмата Meta Trader 4 извършваме още едно пействане. Отваряме менюто „Edit” и задействаме опцията  “Paste Special”. Показва се таблото “Paste Special”, както е показано на фиг. 7. В секцията “Paste”  маркираме бутона “Values”. Натискаме бутона „ОК”.  Ценовата поредица за съответния период вече е готова и разположена в съответните редове и колонки оцветени в син цвят.
3.1.28. Задействаме процедурата “Save As ..”  на файла  albenaih_bsemql_yymmdd.csv, като записваме в името му вместо yymmdd  новата дата, която е датата на последната цена присъстваща във файла.
3.1.29. Затваряме файла albenaih_bsemql_yymmdd.csv, като на всички запитвания отговаряме с „Yes”.
3.1.30. Поради специфичния формат на данните в програмата Meta Trader 4 извършваме още едно отваряне и запазване на файла. Отново отваряме файла albenaih_bsemql_yymmdd.csv и отново натискаме бутона  “Save”. Отново затваряме файла albenaih_bsemql_yymmdd.csv, като на всички запитвания отговаряме с „Yes”.

Файла albenaih_bsemql_yymmdd.csv вече е готов за импортиране в програмата “Meta trader 4”.

3.2. Изготвяне на файл за произволно дружество избрано от потребителя.

Предполагаме, че сме избрали дружеството „My Company” и сме изтеглили данни за него от 16.01.2004 г. до днешна дата от протоколите на БФБ, тъй като преди тази дата дружеството не се е търгувало. Тези данни са записани и подредени във файла “MyData.xls”, съгласно процедурата от точка 3.1.1 до 3.1.6 включително.

3.2.1. Отваряме файла albenaih_templetsoursedata.xls и натискаме таба „Copy”.
3.2.2. Изтриваме всички данни от колонки F, G, H, I и J, но не и датата в колонка Е.
3.2.3 Маркираме клетка с адрес ред 13 и колонка F, както е показано на фиг. 8, срещу дата 16.01.2008.

База данни за ценова поредица във формат таблици на Excel

Фиг. 8

3.2.4. Копираме данните от файла “MyData.xls”  (без датите) с клавиши „ Control + C” и ги пействаме във файла albenaih_templetsoursedata.xls с клавиши „ Control + V”. Проверяваме за всеки случай да няма разминаване в датите.
3.2.5. Маркираме ред 13 в колонки F, G, H, I и J, както е показано на фиг. 8 правоъгълника оцветен в златист цвят. Посочваме с мишката долния десен ъгъл на споменатия правоъгълник и влачим с мишката до ред 3, където е първата дата на файла 05.01.2008 г. Фактически допълваме липсващите данни с едни и същи до началото на файла. Това са данните оцвети в син цвят на фиг. 8. Това се прави с цел да се синхронизират формулите, а ние ще знаем, че тези данни са невалидни и няма да използваме графиката в тази част.
3.2.6 Сменяме навсякъде името на Албена Инвест Холдинг с името на новото дружество, за да не стане объркване.

Формулите на програмата Excel ще се погрижат от тук нататък за коригиране и форматиране на данните в листовете „Data_WSA” и “Data_MQL”.

3.2.7.  Отваряме файловете albenaih_bsewsa_yymmdd.csv и albenaih_bsemql_yymmdd.csv и изчистваме всички данни в тях включително и датите. Вече знаем от точка 3.1.18 до 3.1.30 как да копираме данните в тези файлове от файла източник albenaih_templetsoursedata.xls. Не забравяме да сменим имената и вместо albenaih да запишем името на новото дружество както и последната дата yymmdd, за която имаме данни във файла.

3.3. Заключение.

За тези потребители, които прочетат упътването за изготвяне на файлове за първи път, вероятно процедурата ще им се види много сложна. Това е обаче само на пръв поглед, защото повечето от операциите са рутинни и след като се извършат веднъж всичко става много просто. Допълването на данни за всеки ден ще ви отнеме 2-3 минути за един файл. Ако разполагате с необходимата база данни, изготвянето на нов файл, за произволно дружество като се използва шаблона ще ви отнеме не повече от 7-8 минути.

Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com