покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Стратегии за инвестиране arrow Упражнения за Технически анализ
Упражнения за Технически анализ
Упражнения

Уважаеми читатели,
Предлагаме на Вашето внимание да направите самостоятелно технически анализ за периода на изминалата седмица. Вие може да изберете всяко едно от дружествата на нашия портфейл. След този анализ вие трябва да вземете едно от трите възможни инвестиционни решения:
1. Да закриете вече отворените позиции ако има такива.
2. Да изчакате ако няма валидни търговски сигнали.
3. Да откриете нови позиции, ако считате, че има валидни търговски сигнали за това.
Нашият нвестиционен портфейл се състои от 8 дружества. Към датата, на която ги избирахме 01.01.2008 г те принадлежаха към индекса SOFIX с изключение на дружество Албена Инвест Холдиг, вместо дружество Албена-АД. Основните критерии по които ги избирахме бяха ликвидност, стабилност и доходност. С течение на времето за различните дружества тези параметри се променят и един динамичен портфейл предполага, изключване на някои от тях и включване на други. Не е задължително и броя им да бъде 8, а толкова колкото самия инвеститор реши за да диверсифицира риска. Ние засега ще поддържаме именно този портфейл за да не затрудняваме читателите с по-малъл опит в техническия анализ от една страна, а от друга все пак нашата цел е да се научим да правим добри анализи.

Дружества включени в нашия инвестиционен портфейл:


1. Албена Инвест Холдинг (5ALB)
2. Централна Кооперативна Банка (4CF)
3. Химимпорт (6C4)
4. Индустриален Холдинг България (4ID)
5. Каолин (6K1)
6. М+С Хидравлик (5MH)
7. Монбат (5MB)
8. Софарм (3JR)

Ако желаете  върнете се на страница >> Графики

Общи указания.

За да направите Вашето упражнение, Вие бихте могли  да се ръководите от анализите направени от нас до този момент. Важното в случая е да проследите взаимното разположение на кривите в съответните индикатори и да спазвате приложената стратегия за инвестиране. Вие може да направите по-прецизен анализ като проследите ден след ден изменението на индикаторите през цялата седмица (както на практика трябва да бъде) и да вземете инвестиционно решение точно в деня, когато се появи съответния сигнал. За целта създайте нов файл с данни, като от сваления вече от нашия сайт изтриете последните 4 реда и го инпортирайте в графичната програма. Така ще получите разположението на индикаторите за понеделник. След това създайте нов файл, като изтриете данните от последните 3 дни и го инпортирайте в графичната програма. Така ще получите разположението на индикаторите за вторник. По същия начин ще получите графики и за останалата част от седмицата.
Запишете си инвестиционните решения, които сте взели. След около 2 седмици ще можем на практика да се убедим дали правилно сме прогнозирали движението на пазара и дали сме готови да печелим от инвестиции в акции използвайки похватите на техническия анализ.
Любезно се надяваме, че нашето предложение ще бъде интересно за Вас.
А за нас ще бъде много интересно, ако получим Вашите мнения и препоръки.

Описание на елементите на гарафиката.

На фигура 1 е дадено графичното изображение на ежедневното изменение на цените за дружество „Албена Инвест Холдинг”, търгувано на официалния пазар на БФБ. Показани са около 100 ценови точки тип бар (лента).

Графика с цените на акциите на дружество Албена Инвест Холдинг

Фиг.1

Данните са взети от ежедневните бюлетини за цените на БФБ, обработени и коригирани в четири пункта за да бъдат максимално пригодни за целите на техническия анализ и след това са импортирани в програмата Meta Trader 4.
В прозореца на цените са показани 2 индикатора – Експоненциално движеща се средна (ЕМА) с период на усредняване 5 дни, изчертана с тънка жълта линия и  Експоненциално движеща се средна (ЕМА) с период на усредняване 15 дни, изчертана с по-дебела синя линия.
В първият допълнителен прозорец е показан индикаторът MACD (Приближаване и раздалечаване на движещи се средни), изчертан със стълбовидна светло синя линия и неговата сигнална линия изчертана с плътна червена линия.
Във втория допълнителен прозорец е показан индикатора RSI (индекс на относителната сила) изчертан със светлокафява линия. Изобразени са и две хоризинтални лини 30% и 70%. Пресичането на линията 30% означава, че пазара навлиза в състояние на свръхпродажби, а пресичането на линията 70% означава навлизането на пазара в състояние на свръхпокупки. В някои програми тези проценти са съответно 20% и 80%.
В третия допълнителен прозорец са показани ежедневните търгувани обеми лотове изчертани с плътни стълбчета – зелени при увеличаващи се обеми и оранжеви при намаляващи.

Стратегия на инвестиране:

За формиране на инвестиционната стратегия във вид на механична търговска система използваме 4 индикатора:
1. Пресичане на две плъзгащи се експоненциални средни (EMA) ;
2. Пресичане на MACD със неговата сигнална линия;
3. Индикатора RSI заедно с линиите на свръхпокупка и свръхпродажба; 
4. Обемните показатели;

Когато плъзгащата се експоненциалн средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отдолу нагоре,експоненциалн средна (ЕМА) с по-дълъг  период на усредняване закриваме късата позиция ако има отворена такава и отваряме дълга позиция. Когато плъзгащата се експоненциалн средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отгоре  надолу, експоненциалн средна (ЕМА) с по-дълъг  период на усредняване закриваме дългата позиция ако има отворена такава и отваряме къса позиция.
Когато MACD   пресече отдолу нагоре, сигналната линия закриваме късата позиция ако има отворена такава и отваряме дълга позиция. Когато MACD  пресече отгоре надолу, сигналната линия закриваме дългата позиция ако има отворена такава и отваряме къса позиция.
Индикаторът RSI показва силата на тренда както в положителна посока така и в отрицателна посока. Индикаторът RSI е от типа осцилатори и не бива да се използва, когато пазарът развива тренд, а само когато цените се движат в канал. В частност може да се каже, че този индикатор дава и сигнали по време на тренд (дивергенция), но на БФБ те не са ефективни. Когато RSI пресече линията на свръхпродажба (долната линия) отдолу нагоре, това означава, че низходящата посока на цените скоро ще се смени с възходяща, а когато  RSI пресече линията на свръхпокупка ( горната линия) отгоре надолу, това означава, че възходящата посока на цените скоро ще се смени с низходяща.
Високите обемни показатели показват активна търговия от страна на инвеститорите, което означава че те са уверени в посоката на цените и тази посока ще се запази поне още известно време. Ниските обемни показатели показват, че на инвеститорите им липсва достатъчно информация за да вземат инвестиционно решение и те предпочитат да изчакат. В тези случаи обикновенно цените се косолидират или движат в тесен канал.

Повече за тълкуването и приложението на тези индикатори може да се прочете в раздел Помагала>>Технически индикатори на този сайт.

Механичната търговска система е тази, която излъчва атоматично сигнали за влизане и излизане от съответната търговска позиция.
В дълга позиция влизаме, когато са на лице едновременно и двата сигнала - плъзгащата се експоненциална средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отдолу нагоре, експоненциалната средна (ЕМА) с по-дълъг период на усредняване + когато MACD  пресече отдолу нагоре, сигналната линия. Тъй като MACD е изпреваращ сигнал (измерва скоростта на движение на цените), той се появява обикновенно преди сигнала от плъзгащите се средни. С други думи когато се получи сигнал от плъзгащите се средни, за да открием дълга позиция MACD в това време трябва да се намира над сигналната линия.
От дълги позиции излизаме, когато един от тези два сигнала се прекрати. Обикновенно първо отпада сигнала от MACD, тъй като той е изпреварващ индикатор. Това е по-малко рискова технология, по-малко печеливша и подходяща за инвеститори с по-малък опит.
За да обобщим ще кажем, че в дълга позиция влизаме когато след първия сигнал се появи и втория, който играе ролята на потвърждение, а излизаме веднага щом отпадне поне един от тях.

В къса позиция влизаме
, когато са на лице едновременно и двата сигнала - плъзгащата се експоненциална средна (ЕМА) с по-кратък период на усредняване пресече отгоре надолу, експоненциалната средна (ЕМА) с по-дълъг период на усредняване + когато MACD пресече отгоре надолу, сигналната линия. Тъй като MACD е изпреваращ сигнал (измерва скоростта на движение на цените) той се появява обикновенно преди сигнала от плъзгащите се средни. С други думи когато се получи сигнал от плъзгащите се средни, за да открием къса позиция MACD в това време трябва да се намира под сигналната линия.
От къси позиции излизаме, когато един от тези два сигнала се прекрати. Обикновенно първо отпада сигнала от MACD, тъй като той е изпреварващ индикатор.Това е по-малко рискова технология, по-малко печеливша и подходяща за инвеститори с по-малък опит.
За да обобщим ще кажем, че в къса позиция влизаме когато след първия сигнал се появи и втория, който играе ролята на потвърждение, а излизаме веднага щом отпадне поне един от тях.
 
Сигналите на индикатора  RSI и обемните показатели играят поддържаща роля. Когато RSI има висока стойност, това е индикация за силен възходящ тренд и обратно, когато  RSI има ниска стойност, това е индикация за силен низходящ тренд.
Когато вземаме инвестиционно решение за откриване на позиции, основано на плъзгащите се средни и MACD ще е добре ако се вземат в предвид и сигналите от индикатора  RSI и обемните показатели.

Методически указания за извършване на технически анализ:

1. Оглеждаме взаимното разположение на плъзгащите се средни, разположени в прозореца на цените. Вече знаем какво да правим при тяхното пресичане. Важна информация получаваме и от взаимното им разположение.
2. Ако жълтата линия е над синята, това означава, че биковете са по-силни от мечките и обратно, ако жълтата линия е под синята това означава, че мечките са по-силни от биковете. Винаги се стремим да принадлежим към по-силната група, защото тя придвижва цените в посока благоприятна за нея, а следователно и за нас.
3. Когато жълтата линия е над синята и се отдалечава от нея в посока нагоре, това означава, че силата на биковете нараства и търсенето се засилва, а когато жълтата линия се приближава към синята в посока надолу това означава, че силата на биковете намалява и търсенето също намалява.
4. Когато жълтата линия е под синята и се отдалечава от нея в посока надолу това означава, че силата на мечките нараства и предлагането се засилва, а когато жълтата линия се приближава към синята в посока нагоре това означава, че силата на мечките намалява и предлагането също намалява.
5. Важна е и посоката на движещите се средни. Ако посоката е нагоре имаме възходящ тренд, а ако е надолу имаме низходящ тренд. Ако и двете линии се движат хоризонтално, значи съществува тенденция за плосък тренд.
6. След като направим заключение за посоката и силата на тренда, разглеждаме индикаторите и сигналите във втория прозорец, където са разположени MACD и неговата сигнална линия.  Вече знаем какво да правим при тяхното пресичане. Важна информация получаваме и от взаимното им разположение.
7. Когато MACD е над нулевата линия, това означава, че скоростта на движение на цените е в посока нагоре, при това колкото по-големи са стълбчетата толкова величината на скоростта е по висока.
8. Когато MACD е под нулевата линия, това означава, че скоростта на движение на цените е в посока надолу, при това колкото по-големи са стълбчетата толкова величината на скоростта е по висока.
9. Когато MACD е над нулевата линия и над сигналната линия това означава, че скоростта на движение на цените е в посока нагоре и се усилва.
10. Когато MACD е над нулевата линия и под сигналната линия това означава, че скоростта на движение на цените е в посока нагоре, но отслабва.
11. Когато MACD е под нулевата линия и под сигналната линия това означава, че скоростта на движение на цените е в посока надолу и се усилва.
12. Когато MACD е под нулевата линия и над сигналната линия това означава, че скоростта на движение на цените е в посока надолу, но намалява.
13. Разглеждаме втория допълнителен прозорец, където се намира индикатора RSI.
14. Ако RSI е около 50%, това е знак за плосък тренд, над 50% възходящ тренд, а под 50% низходящ тренд в краткосрочен план.
15. Ако RSI е над 80% това означава, че пазара е свръхизкупен и са възможни корекции в посока надолу, а ако е под 20% това означава, че пазара е свръхпродаден и са възможни корекции в посока нагоре  в краткосрочен план. Напомняме, че ако има силен тренд от по-високо ниво това правило често се нарушава. Колкото възходящия тренд е по-слаб толкова по-верни са сигналите в този случай.
16. И накрая разглеждаме третия допълнителен прозорец с обемните показатели. Вече отбелязохме, че високите обемни показатели показват активна търговия от страна на инвеститорите, което означава че те са уверени в посоката на цените и тази посока ще се запази поне още известно време. Ниските обемни показатели показват, че на инвеститорите им липсва достатъчно информация за да вземат инвестиционно решение и те предпочитат да изчакат. В тези случаи обикновенно цените се косолидират или движат в тесен канал.
17. Вземане на инвестиционно решение. Най-добрия случай за откриване на търговска позиция е когато силата и посоката на тренда определени от плъзгащите се средни съвпадне с посоката и силата на скоростта на изменение на цените, определена от MACD и неговата сигнална линия и се потвърди от краткосрочните сигнали идаващи от RSI и обемните показатели. В този случай рисковете са най-малки.
18. Ако не са налице всички условията от точка 17, а само част от тях ще се получи сигнал, който ще е по-рисков и инвеститорът трябва внимателно да прецени дали да отвори позиция или не. Прекаленото изчакване за максимално добри условия, може да доведе до пропускане на редица възможности за получаване на приходи, а прекалено рисковите операции могат да доведат до загуби.
19. Поради причините от точка 18, трябва редовно да се упражняваме и да си записваме при какви условия отваряме и затваряме позиции и какъв е резултата от тях. По-този начин най-добре ще можем да откриваме инвестиционните си грешки и да подобряваме търговската си практика.
20. Ако вече имаме открита позиция по същия начин проследяваме индикаторите един след друг, като търсим най-благоприятния момент за затварянето им.

Графики за упражнения


Графики на Албена Инвест Холдинг


Графика с цените на акциите на дружество Албена Инвест Холдинг

Графика с цените на акциите на дружество Албена Инвест Холдинг

Графика с цените на акциите на дружество Албена Инвест Холдинг

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката.
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата
.


Графики на Централна Кооперативна Банка

Графика с цените на акциите на дружество Централна Коопетативна Банка

Графика с цените на акциите на дружество Централна Коопетативна Банка

Графика с цените на акциите на дружество Централна Коопетативна Банка

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата .


Графики на Химимпорт

Графика с цените на акциите на дружество Химимпорт

Графика с цените на акциите на дружество Химимпорт

Графика с цените на акциите на дружество Химимпорт

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране.
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата .


Графики на Индустриален Холдинг България

Графика с цените на акциите на дружество Индустриален Холдинг България

Графика с цените на акциите на дружество Индустриален Холдинг България

Графика с цените на акциите на дружество Индустриален Холдинг България

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата .


Графики на Каолин

Графика с цените на акциите на дружество Каолин

Графика с цените на акциите на дружество Каолин

Графика с цените на акциите на дружество Каолин

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата .


Графики на М+С Хидравлик

Графика с цените на акциите на дружество М+С Хидравлик

Графика с цените на акциите на дружество М+С Хидравлик

Графика с цените на акциите на дружество М+С Хидравлик

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата .


Графики на Монбат


Графика с цените на акциите на дружество Монбат

Графика с цените на акциите на дружество Монбат

Графика с цените на акциите на дружество Монбат

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата.Графики на Софарм

Графика с цените на акциите на дружество Софарм

Графика с цените на акциите на дружество Софарм

Графика с цените на акциите на дружество Софарм

Ако се затруднявате при тълкуване на линиите в графиката прочетете >>Описание на елементите на гарафиката .
Условията, при които трябва да откривате и закривате позиции са дадени в >>Стратегия на инвестиране .
Ако не се досещате как да започнете и завършите анализа прочетете >> Методически указания за извършване на технически анализ .

Върни се в началото на страницата .
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com