покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Стратегии за инвестиране arrow Инвестиционен портфейл tavhod2.com
Инвестиционен портфейл tavhod2.com
1. Избор на дружества за формиране на инвестиционен портфейл.
2. Дружества включени във виртуалния инвестиционен портфейл.
3. Кратък коментар по управлението на виртуалния инвестиционен портфейл.
4. Преминаване към  реални анализи и инвестиции.
5. Резултати от управлението на всяко дружество.
6. Резултат от управлението на виртуалния инвестиционния портфейл.

За да се минимизира риска при инвестиции на фондовата борса се извършва диверсификация (разпределение) на портфейла. Инвестиционният портфейл или порт фолиото трябва да съдържа акции от различни дружества по възможност от различни отрасли. Обикновено, инвеститорите съставят две листи с дружества.
Дългия списък съдържа всички дружества, които инвеститорът наблюдава. Той може да бъде много голям около 40, 50 или повече дружества. Дружествата от този списък се подбират по фундаментални показатели и остават в този списък за един по дългосрочен период. Най-важните показатели за да бъде едно дружество включено в дългия списък са:

• Ликвидност
• Стабилност
• Доходност

Параметрите са подредени по степен на важност.

1. Избор на дружества за формиране на инвестиционен портфейл.

Вместо да се ровим дълго във финансовите отчети, можем направо да изберем дружества принадлежащи към някой фондов индекс. Там специалистите са се погрижили да подберат най-качествените дружества. Като имаме в предвид горните критерии по-степен на важност избираме 20-30 дружества с възможно най-голяма ликвидност. Голямата ликвидност предполага, че когато решим да продадем акциите си ще можем да го направим незабавно. При едно дружество с ниска ликвидност продажбата може да продължи много дълго и цените да спаднат през това време още повече или пък маржа между покупната и продажна цена да е твърде голям. Възможността за бърза продажба и покупка са важен фактор на фондовите пазари защото те са динамични и цената понякога много бързо се променя. Така съставяме дългия списък. След това се съставя краткия списък. Тук се включват дружества, с които действително ще се търгува на фондовата борса. Основният критерий, по който става избора е най-високата доходност. За целта се преглеждат графиките с историческите данни за цените и като се приложат съответните индикатори се преценява, кои от тях са били най-доходни за изминалия период. По презумпция си мислим, че това ще продължи и в бъдеще, което не винаги е изпълнено, но вероятността отговора да е положителен е много по-голяма, така че шансовете са на наша страна. В някои програми за технически анализ има вграден системен тестер, който извършва тази проверка за секунди за период от хиляди точки и няколко на брой индикатора едновременно. Такъв системен тестер, при това много добър има програмата Meta Trader 4. Периода на проверка обикновено се състои от 150 до 250 ценови точки най-много, защото след това условията на търговия се променят и резултатите не са много показателни. Дружествата в краткия списък могат да бъдат от 5 до 10 броя в зависимост от големината на капитала, с който разполага инвеститора. Графичните изображения на цените за тези дружества се наблюдават ежедневно, заедно с приложените индикатори и когато настъпят условия, за откриване на позиция се извършва покупка или продажба в зависимост от вида на позицията, която искаме да отворим. Условията за откриване или закриване се дефинират в стратегията, която инвеститорът използва. Краткия списък трябва да бъде много по-динамичен от дългия. Щом открием, че някое дружество е в застой, веднага го изключваме от краткия списък и го заменяме с друго от дългия списък. С други думи казано, дългият списък е нещо като резерв на краткия. По този начин се осигурява максимална доходност на капитала. В това си действие трябва да сме безкомпромисни и никога не трябва да изпитваме чувство на привързаност, особено към дружества прехвалени от медиите.
Като сме се водили от критериите споменати по-горе, ние съставихме Инвестиционен портфейл (кратък списък) на дружествата, с които търгуваме условно на Българска фондова борса.
Анализите въз основа, на които вземаме инвестиционни решения за откриване и закриване на позиции, можете да разгледате заедно с архива в раздел <<Графики.
Търговската стратегия, заедно с описание на графиките и използваните индикатори можете да разгледате в раздел <<Стратегии<<Стратегия за инвестиране TwoEMAandMACD.
Крайните резултати от управлението на нашия инвестиционен портфейл, наречени „Рекапитулация” за всяко дружество можете да разгледате на тази страница като използвате препратките на дружествата в списъка на виртуалния инвестиционния портфейл по-долу.
Общия резултат на инвестиционния портфейл вижте в Резултат от управлението на инвестиционния портфейл.

2. Дружества включени във виртуалния инвестиционен портфейл:

2.1. Албена Инвест Холдинг (5ALB)
2.2. Централна Кооперативна Банка (4CF)
2.3. Химимпорт (6C4)
2.4. Индустриален Холдинг България (4ID)
2.5. Каолин (6K1)
2.6. М+С Хидравлик (5MH)
2.7. Монбат (5MB)
2.8. Софарм (3JR)

3. Кратък коментар по управлението на виртуалния инвестиционен портфейл.

Инвестиционните решения за откриване на позиции ние вземаме на базата на седмични анализи, което не е редно ако се прави на реалния пазар. Трябва да се правят ежедневни анализи, защото никой брокер няма да ни позволи да сключим сделка със задна дата. Втория недостатък е, че като откриваме позиция в понеделник или сряда ние виждаме цените до петък включително и можем да се повлияем от това. Този недостатък до голяма степен елиминираме като се стараем да откриваме позиция точно в деня на излъчения търговски сигнал, независимо от развитието на цените по-нататък до края на седмицата.

Възниква въпросът доколко това управление е близо до реалната практика и каква е ползата от него?
Тези анализи и този начин на управление имат учебен характер. Те трябва да покажат силата и предимството на едно целенасочено инвестиране, съгласно предварително избраната и проверена стратегия пред едно хаотично инвестиране. Хаотичното инвестиране се влияе от слухове със съмнителен характер, от разговори с приятели с ограничена компетентност, от многото на брой форуми, където най-често авторите са анонимни, от случайна информация в медиите, без да се разбере дали това, което се казва е истина или цялата истина, от случайни изказвания на брокери и анализатори, без да се разбере контекста на казаното, без да се познава специфичната терминология и т. н. Напоследък се появи и още един сериозен проблем, наречен информационно претоварване. Инвеститорите биват заливани в буквалния смисъл на думата от огромни количества информация от силно развития медиен конгломерат, която те не са в състояние да преработят, в смисъл да преценят коя информация е по-важна и какво тегло да и определят при вземане на инвестиционно решение.
Инвеститорите се нуждаят от отговора само на два въпроса: кога да купят и кога да продадат. Този единствен и много кратък отговор може да даде само една добре разработена и изпитана стратегия, която излъчва валидни търговски сигнали.
Целта на показаното управление на един учебен портфейл е да демонстрира голямата разлика между двата подхода.
За да могат нашите читатели да почувстват разликата в двата подхода, ние сме предвидили упражнение с указания за самостоятелни анализи.

4. Преминаване към  реални анализи и инвестиции.

4.1. Ежедневно преглеждане на графиките с дружествата от инвестиционния портфейл, което ние не правим. Нашите анализи са седмични. Това ще отнема около минута, ако вече сме го направили вчера.
4.2 Ежемесечна проверка на параметрите (броя периоди на усредняване) в индикаторите, посредством тестера на програмата или като задаваме близки стойности около тези, с които работим в момента. Например може да се окаже, че 13 дневната Експоненциална средна дава по-добри резултати от 15 дневната. Това ще отнема 1-2 часа през този месец, ако сме го правили предишния месец. Това ние също не правим за да не усложним анализите и да не затрудним инвеститорите с по-малък опит.
4.3 Изключване на дружества, които са в застой и не носят високи доходи и включване на други от резервния списък с по-висок ръст на доходите. Това също не го правим, поради причини споменати в предната точка.
4.4 Усъвършенстване на стратегията или избор на нова. Това в управлението на нашия портфейл също не се прави.
4.5 Използване на подходяща програма за технически анализ. Използването на подходяща програма за технически анализ от една страна ще автоматизира изчертаването на графиките и индикаторите, като ни спести много време, а от друга ще ни гарантира по-големи възможности за качествени анализи. И най-важното - резултатите ще са по-високи, а печалбите по-добри.

Въпреки, че ние не изпълняваме нито една от тези препоръки, получаваме едни умерени доходи с приемлив риск. Можем да си представим колко по-високи биха били доходите ни, ако поне част от описаните по-горе 5 препоръки реално влязат в нашата практика.
Надяваме се, че всички инвеститор, който желае да повери капитала си на съответните дружества ще се възползва от тези препоръки и ще започне да ги изпълнява една по една докато стигне до края.
По този начин, всеки от нас ще изгради своята малка лодка, с която ще плава безопасно в океана от опасности, които ни дебнат на финансовите пазари. Практиката показва, че най-високи резултати постигат тези, които сами управляват капитала си.

5. Резултати от управлението на всяко дружество.  

Сключените сделки и рекапитулацията за всяко дружество за изминалия период можете да проследите в Раздел <<Графики

5.1. Албена Инвест Холдинг. 

Рекапитулация на дружество Албена Инвест Холдинг на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 5.11.2007 по цена на затваряне 22.45 лв. и я закриваме на 31.01.2008 по цена на затваряне 17.00 лв., като печалбата е 5.45 лв. на акция или 24.3 %  от вложената сума в това дружество.
2. Откриваме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 17.80 и я закриваме на 21.02.2008 по цена на затваряне 17.51 със загуба - 0.29 лв. на акция или -1.6% загуба от вложената сума в това дружество.
3. Откриваме къса позиция на 22.02.2008 по цена на затваряне 17.50 лв. и  я затваряме на 01.04.2008. по цена на затваряне 15.75 лв. с печалба 1.75 лв. на акция или 10.0% от вложената сума в това дружество.
4. Откриваме къса позиция на 17.04.2008 по цена на затваряне 15.50 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 15.00 лв. с печалба  0.50 лв. на акция или 3.2% от вложената сума в това дружество.
5. Откриваме дълга позиция на 20.05.2008 по цена на затваряне 15.36 лв. и я закриваме на 28.05.2008 по цена на затваряне 14.89 лв. със загуба -0.47  лв. на акция или -3.1% от вложената сума в това дружество.
6. Откриваме къса позиция на 29.05.2008 по цена на затваряне 14.91 лв. и я закриваме на 28.08.2008 по цена на затваряне 9.10 лв. с печалба 5.81 лв. на акция или 39.0 % от вложената сума в това дружество.
7. Откриваме къса позиция на 17.09.2008 по цена на затваряне 8.37 лв. и я закриваме на 24.11.2008 по цена на затваряне 4.50 лв. с печалба 3.87 лв. на акция или 46.2 % от вложената сума в това дружество.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме незатворена позиция.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 7 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 24.3 %.
Сделка № 2 – дълга, със загуба - 1.6 %.
Сделка № 3 – къса, с печалба 10.0%.
Сделка № 4 – къса, с печалба 3.2%.
Сделка № 5 – дълга, със загуба - 3.1%.
Сделка № 6 – къса, с печалба 39.0 %.
Сделка № 7 – къса, с печалба 46.2 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.243*0.984*1.100*1.032*0.969*1.390*1.462=2.735=173.5 %.

5.2. Централна Кооперативна Банка.  

Рекапитулация на дружество Централна Кооперативна Банка на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 10.01.2008 по цена на затваряне 9.98 лв. и я закриваме на 06.02.2008 по цена на затваряне 7.10 лв., като печалбата е 2.88 лв. на акция или 28.9 %. върху вложената сума в това дружество.
2. Откриваме къса позиции на 17.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.10 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 4.88 лв., като печалбата е 1.22 лв. на акция или 20.0 %. върху вложената сума в това дружество.
3. Откриваме дълга позиции на 14.05.2008 по цена на затваряне за този ден 5.10 лв. и я закриваме на 30.05.2008 по цена на затваряне 5.40 лв., като печалбата е 0.30 лв. на акция или 5.9 % върху вложената сума в това дружество.
4. Откриваме къса позиция на 05.06.2008 по цена на затваряне за този ден 5.18 лв. и я закриваме на 12.08.2008 по цена на затваряне 3.85 лв., като печалбата е 1.33 лв. на акция или 25.7 % върху вложената сума в това дружество.
5. Откриваме къса позиция на 03.09.2008 по цена на затваряне за този ден 3.41 лв. и я закриваме на 24.11.2008 по цена на затваряне 0.95 лв., като печалбата е 2.46 лв. на акция или 72.1 % върху вложената сума в това дружество.
6. Откриваме дълга позиции на 02.12.2008. по цена на затваряне за този ден 1.14 лв. и я закриваме на 23.12.2008 по цена на затваряне 1.12 лв., като загубата е -0.02 лв. на акция или -1.8 % върху вложената сума в това дружество.

За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме отворена позиция.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 6 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 28.9 %.
Сделка № 2 – къса, с печалба 20 %.
Сделка № 3 – дълга, с печалба 5.9 %.
Сделка № 4 – къса с печалба 25.7 %.
Сделка № 5 – къса с печалба 72.1 % .
Сделка № 6 – дълга със загуба  -1.8 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.289*1.200*1.059*1.257*1.721*0.982=3.480=248.0 %.

5.3. Химимпорт.

Рекапитулация на дружество Химимпорт на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 01.11.2007 по цена на затваряне 16.80 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 10.95 лв., като печалбата е 5.85 лв. на акция или 34.8 % от вложената сума в това дружество.
2. Отваряме къса позиция на 10.03.2008 по цената на затваряне за този ден 10.07 лв. и я закриваме на 30.04.2008 по цена на затваряне 8.31 лв., с печалбата 1.76 лв. на акция или 17.5 % от вложената сума в това дружество.
3. Отваряме дълга позиция на 07.05.2008 по цената на затваряне за този ден 8.81 лв. и я закриваме на 06.06.2008 по цена на затваряне 10.68 лв. с печалбата 1.87 лв. на акция или 21.2 % от вложената сума в това дружество.
4. Отваряме къса позиция на 10.06.2008 по цената на затваряне за този ден 10.17 лв. и я закриваме на 01.08.2008 по цена на затваряне 8.00 лв. с печалбата 2.17 лв. на акция или 21.3 % от вложената сума в това дружество.
5. Отваряме дълга позиция на 11.08.2008 по цената на затваряне за този ден 8.22 лв. и я закриваме на 27.08.2008 по цена на затваряне 8.28  лв. с печалбата 0.06 лв. на акция или 0.7 % от вложената сума в това дружество.
6. Отваряме къса позиция на 01.09.2008 по цената на затваряне за този ден 8.05 лв. и я закриваме на 26.11.2008 по цена на затваряне 2.07  лв. с печалбата 5.98 лв. на акция или 74.3 % от вложената сума в това дружество.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме незатрворена позиция.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 6 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 34.8 %.
Сделка № 2 – къса, с печалба 17.5 %.
Сделка № 3 – дълга, с печалба 21.2 %.
Сделка № 4 – къса, с печалба 21.3 %.
Сделка № 5 – дълга, с печалба 0.7 %.
Сделка № 6 – къса, с печалба 74.3 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.348*1.175*1.212*1.213*1.007*1.743=4.090=309.0 %.

5.4. Индустриален Холдинг България.

Рекапитулация на дружество Индустриален Холдинг България на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 03.01.2008 по цена на затваряне 10.80 лв. и я закриваме на 05.02.2008 по цена на затваряне 8.63 лв., като печалбата е 2.17 лв. на акция или 21.0 %. от вложената сума в това дружество.
2. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.50 лв. и я закриваме на 14.05.2008 по цена на затваряне 7.42 лв., като печалбата е 0.08 лв. на акция или 1.1 %. от вложената сума в това дружество.
3. Откриваме дълга позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне 7.42 лв. и я закриваме на 23.05.2008 по цена на затваряне 7.41 лв., като загубата е -0.01 лв. на акция или -0.1 %. от вложената сума в това дружество.
4. Откриваме къса позиция на 03.06.2008 по цена на затваряне 7.35 лв. и я закриваме на 30.07.2008 по цена на затваряне 6.25 лв., като печалбата е 1.10 лв. на акция или 15.0%. от вложената сума в това дружество.
5. Откриваме къса позиция на 15.09.2008 по цена на затваряне 5.80 лв. и я закриваме на 25.11.2008 по цена на затваряне 1.75 лв., като печалбата е 4.05 лв. на акция или 69.8 %. от вложената сума в това дружество.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая такава позиция нямаме.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 5 броя.
Сделка № 1 – къса с печалба 21.0 %.
Сделка № 2 – къса с печалба 1.1 %.
Сделка № 3 – дълга със загуба - 0.1 %.
Сделка № 4 – къса с печалба 15.0 %.
Сделка № 5 – къса с печалба 69.8 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.210*1.011*0.999*1.150*1.698=2.385=138.5 %.

5.5. Каолин.

Рекапитулация на дружество Каолин на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 10.12.2007 по цена на затваряне 17.20 лв. и я закриваме на 05.02.2008 по цена 14.80 лв., като печалбата е 2.40 лв. на акция или 14.0 % от вложената сума в това дружество.
2. Откриваме къса позиция на 06.03.2008 по цена на затваряне 14.20 лв. и я закриваме на 27.03.2008 по цена на затваряне 13.50 лв., като печалбата е 0.70 лв. на акция или 4.9% от вложената сума в това дружество.
3. Откриваме къса позиция на  16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 12.63 лв. я закриваме на 13.05.2008 по цена на затваряне 11.80 лв., като печалбата е 0.83 лв. на акция или 6.6 % от вложената сума в това дружество.
4. Откриваме дълга позиция на 17.05.2008 по цена на затваряне 12.10 лв. и я закриваме на 23.05.2008 по цена 11.87 лв., като загубата  е -0.23 лв. на акция или -1.9 % от вложената сума в това дружество.
5. Откриваме къса позиция на 23.05.2008 по цена на затваряне за този ден 11.87 лв. и я закриваме на 14.10.2008 по цена на затваряне 5.20 лв., като печалбата е 6.67 лв. на акция или 56.2 % от вложената сума в това дружество.
6. Откриваме къса позиция на 28.10.2008 по цена на затваряне за този ден 4.15 лв. и я закриваме на 25.11.2008 по цена на затваряне 3.30 лв., като печалбата е 0.85 лв. на акция или 20.5 % от вложената сума в това дружество.
7. Откриваме дълга позиция на 08.12.2008 по цена на затваряне 3.55 лв. и я закриваме на 16.12.2008 по цена на затваряне 3.25 лв., като загубата е -0.30 лв. на акция или -8.5.5 % от вложената сума в това дружество.

За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая нямаме незатворена позиция.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 7 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 14.0%
Сделка № 2 – къса, с печалба 4.9%
Сделка № 3 – къса, с печалба 6.6%
Сделка № 4 – дълга, със загуба - 1.9%.
Сделка № 5 – къса, с печалба  56.2 %.
Сделка № 6 – къса, с печалба  20.5 %.
Сделка № 7 – дълга, със загуба -8.5 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.140*1.049*1.066*0.981*1.562*1.205*0915=2.154=115.4 %.

5.6. М+С Хидравлик.

Рекапитулация на дружество М+С Хидравлик на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 02.11.2007 по цена на затваряне 15.92 лв. и я закриваме на 04.02.2008 по цена на затваряне 11.20 лв., като печалбата е 4.72 лв. на акция  или 29.6 % от вложената сума в това дружество.
2. Отваряме дълга позиция на 07.02.2008 по цена на затваряне 11.26 лв. и я затваряме на 04.03.2008 по цена на затваряне 11.00 лв., като загубата е -0.26 лв. на акция или -2.3% от вложената сума в това дружество.
3. Откриваме къса позиция на 05.03.2008 по цена на затваряне 10.90 лв. и я закриваме на 27.03.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. с печалба 1.13 лв. на акция или 10.4% от вложената сума в това дружество.
4. Откриваме къса позиция на 16.04.2008 по цена на затваряне за този ден 9.00 лв. и я закриваме на 10.05.2008. по цена на затваряне 9.77 лв. със загуба от -.50 лв. на акция или -5.6% от вложената сума в това дружество.
5. Отваряме дълга позиция на 13.05.2008 по цена на отваряне 9.41 лв. и я закриваме на 09.06.2008. по цена на затваряне 9.81 лв. с печалба от0.40 лв. на акция или 4.3% от вложената сума в това дружество.
6. Отваряме къса позиция на 23.06.2008 по цена на затваряне 9.60 лв. и я закриваме на 08.08.2008. по цена на затваряне 6.80 лв. с печалба от 2.80 лв. на акция или 29.2 % от вложената сума в това дружество.
7. Отваряме къса позиция на 17.09.2008 по цена на затваряне 6.45 лв. и я закриваме на 24.09.2008. по цена на затваряне 6.70 лв. със загуба от -0.25 лв. на акция или -3.9 % от вложената сума в това дружество.
8. Отваряме дълга позиция на 02.10.2008 по цена на затваряне за този ден 7.40 лв. и я закриваме на 07.10.2008. по цена на затваряне 6.30 лв. със загуба от -1.10 лв. на акция или -14.9 % от вложената сума в това дружество.
9. Отваряме къса позиция на 07.10.2008 по цена на затваряне 6.30 лв. и я закриваме на 27.11.2008. по цена на затваряне 4.46 лв. с печалба от 1.84 лв. на акция или 29.2 % от вложената сума в това дружество.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В случая такава позиция нямаме.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 9 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 29.6%.
Сделка № 2 – дълга, със загуба - 2.3%.
Сделка № 3 – къса, с печалба 10.4%.
Сделка № 4 – къса, със загуба 5.6%.
Сделка № 5 – дълга, с печалба 4.3%.
Сделка № 6 – къса, с печалба 29.2 %.
Сделка № 7 – къса, със загуба - 3.9 %.
Сделка № 8 – дълга, със загуба - 14.9 %.
Сделка № 9 – къса, с печалба  29.2 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.296*0.977*1.104*0.944*1.043*1.292*0.961*0.851*1.292=1.880=88.0 %.

5.7. Монбат.

Рекапитулация на дружество Монбат на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 08.01.2008 по цена на затваряне 29.70 лв. и я закриваме на 30.01.2008 по цена на затваряне 27.00 лв., като печалбата е 2.70 на акция лв. или 9.1 % от вложената сума в това дружество.
2. Откриваме дълга позиция на 31.01.2008 по цена на затваряне 29.00 лв. и я  закриваме на 11.03.2008 по цена на затваряне 27.75 лв. със загуба  - 1.25 лв. на акция или -4.3% от вложените сума в това дружество.
3. Откриваме къса позиции на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 27.71 лв. и я закриваме на 10.05.2008 по цена на затваряне 25.34 лв. с печалба 2.37лв на акция или 8.6% от вложените сума в това дружество.
4. Откриваме дълга позиция на 12.05.2008 по цена на затваряне 12.87 лв. (нова преизчислена за да кореспондира с останалите) и я закриваме на 11.06.2008 по цена на затваряне 13.40 лв. с печалба 0.53лв на акция или 4.1% от вложените сума в това дружество.
5. Откриваме къса позиции на 23.06.2008 по цена на затваряне за този ден 13.20 лв. и я закриваме на 05.08.2008.2008 по цена на затваряне 10.75 лв. с печалба 2.45 лв. на акция или 18.6 % от вложените сума в това дружество.
6. Откриваме дълга позиции на 14.08.2008 по цена на затваряне за този ден 11.00 лв. и я закриваме на 09.09.2008.2008 по цена на затваряне 11.90 лв. с печалба 0.90 лв. на акция или 8.2 % от вложените сума в това дружество.
7. Откриваме къса позиции на 12.09.2008 по цена на затваряне за този ден 11.49 лв. и я закриваме на 20.10.2008.2008 по цена на затваряне 6.96 лв. с печалба 4.53 лв. на акция или 39.4 % от вложените сума в това дружество.
8. Откриваме къса позиции на 17.11.2008 по цена на затваряне за този ден 4.90 лв. и я закриваме на 28.11.2008.2008 по цена на затваряне 4.69 лв. с печалба 0.21 лв. на акция или 4.3 % от вложените сума в това дружество.

За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента такава позиция нямаме.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 8 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 9.1%
Сделка № 2 – дълга, със загуба -4.3%
Сделка № 3 – къса с печалба 8.6%.
Сделка № 4 – дълга с печалба 4.1 %.
Сделка № 5 – къса с печалба 18.6 %.
Сделка № 6 – дълга с печалба 8.2 % .
Сделка № 7 – къса с печалба 39.4 % .
Сделка № 8 – къса с печалба 4.3 % .

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.091*0.957*1.086*1.041*1.186*1.082*1.394*1.043=2.200=120.0 %.

5.8. Софарм.

Рекапитулация на дружество Софарм на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв. и я закриваме на 31.01.2008 по  цена на затваряне 7.98 лв., като печалбата е 0.52 лв. на акция или 6.1 % от вложената сума.
2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по  цена на затваряне 5.94 лв., като печалбата е 0.91 лв. на акция или 13.3 % от вложената сума.
3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по  цена на затваряне 5.94 лв., като загубата е -0.22  лв. на акция или -3.6 % от вложената сума.
4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. и я закриваме на 30.07.2008 по  цена на затваряне 4.88 лв., като печалбата е 1.17 лв. на акция или 19.3 % от вложената сума.
5. Откриваме къса позиция на 02.09.2008 по цена на затваряне за този ден 4.02 лв. и я закриваме на 20.10.2008 по  цена на затваряне 2.30 лв., като печалбата е 1.72 лв. на акция или 42.8 % от вложената сума.
6. Откриваме дълга позиция на 28.11.2008 по цена на затваряне за този ден 2.19 лв. и я закриваме на 23.12.2008 по  цена на затваряне 2.24 лв., като печалбата е 0.05 лв. на акция или 2.3 % от вложената сума.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента такава позиция нямаме.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 6 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1 %.
Сделка № 2 – къса с печалба 13.3 %.
Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6 %.
Сделка № 4 – къса с печалба 19.3 %.
Сделка № 5 – къса с печалба 42.8 %.
Сделка № 6 – дълга с печалба 2.3 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.061*1.133*0.964*1.193*1.428*1.023=2.020=102.0 %.

6. Резултат от управлението на виртуалния инвестиционния портфейл.

Управлението на портфейла може да се каже, че започва от началото на 2008г. Предполагаме, че общата сума на капитала (виртуална) е 20 000 лв. и е разпределен по равно в 8 –те дружества, което не е задължително. Общия доход пресмятаме по формулата:

Общ доход = ( Доход на Д-во №1 + Доход на Д-во №2+ ........+ Доход на Д-во №8)/8

Общ доход на 16.05.2008 = 34.45 %  или   6 890 лв.
Общ доход на 23.05.2008 = 40.14 %  или   8 028 лв.
Общ доход на 20.06.2008 = 43.10 %  или   8 620 лв.
Общ доход на 27.06.2008 = 46.57 %  или   9 314 лв.
Общ доход на 04.07.2008 = 52.20 %  или  10 440 лв.
Общ доход на 11.07.2008 = 59.18 %  или  11 836 лв.
Общ доход на 18.07.2008 = 69.74 %  или  13 948 лв.
Общ доход на 25.07.2008 = 71.51 %  или  14 302 лв.
Общ доход на 01.08.2008 = 74.51 %  или  14 902 лв.
Общ доход на 08.08.2008 = 75.46 %  или  15 092 лв.
Общ доход на 15.08.2008 = 73.79 %  или  14 758 лв.
Общ доход на 22.08.2008 = 76.18 %  или  15 236 лв.
Общ доход на 29.08.2008 = 76.11 %  или  15 222 лв.
Общ доход на 05.09.2008 = 76.42 %  или  15 284 лв.
Общ доход на 12.09.2008 = 82.69 %  или  16 538 лв.
Общ доход на 19.09.2008 = 94.82 %  или  18 964 лв.
Общ доход на 26.09.2008 = 99.93 %  или  19 986 лв.
Общ доход на 03.10.2008 = 108.56 % или 21 712 лв.
Общ доход на 10.10.2008 = 127.57 % или 25 514 лв.
Общ доход на 17.10.2008 = 122.11 % или 24 422 лв.
Общ доход на 24.10.2008 = 133.86 % или 26 772 лв.
Общ доход на 31.10.2008 = 143.68 % или 28 736 лв.
Общ доход на 07.11.2008 = 146.54 % или 29 308 лв.
Общ доход на 14.11.2008 = 160.20 % или 32 040 лв.
Общ доход на 21.11.2008 = 169.82 % или 33 964 лв.
Общ доход на 28.11.2008 = 164.49 % или 32 898 лв.
Общ доход на 05.12.2008 = 165.44 % или 33 088 лв.
Общ доход на 12.12.2008 = 162.38 % или 32 476 лв.
Общ доход на 23.12.2008 = 161.79 % или 32 358 лв.


Последна редакция на 25.01.2009 г.

  
Коментари
petar   |212.70.130.xxx |2008-11-23 19:53:14
каде ги играеш тия къси позиции
ta.vhod2.com  - re:   |89.25.53.xxx |2008-11-25 09:48:49
petar писа:
каде ги играеш тия къси позиции

В правилника на БФБ вече е разрешено да се oткриват къси позиции, но условията при които това може
да стане са трудно изпълними в момента и затова реално такива позиции не се откриват. Нашият
портфейл, който управляваме е виртуален и предполага, че такива сделки могат да се откриват
свободно, както е при всички по-развити фондови борси. Ние се надяваме, че скоро условия за
търговия на БФБ ще се подобрят и там ще могат да се откриват без ограничения къси позиции. Когато
това време настъпи, нашите читатели ще са добре подготвени и ще могат правилно да разчитат и
да откриват къси позиции стига ние да успеем да помогнем в тази дейност.
Янев   |212.21.144.xxx |2008-12-13 11:43:30
Сайтът е много полезен, идеята Ви е чудесна. Обаче...Считам, че би трябвало да бъде по-близък до реалността.
Например Вие разглеждате всяка сделка сама за себе си, откъснато от следващата. Откривате къса позиция и я
закривате в подходящ момент, т.е.вече сте "в акции". Отчитате и реализираната печалба. Дотук ОК. След това
откривате дълга позиция- с какво, нали сте "в акции" по тази позиция. Ресурсът Ви неограничен ли е по
презумпция? Т.е. първо трябва да продадете акциите, за да откриете дълга позиция-този момент, обаче, липсва. А
след това комулативно отчитате печалбата...
ta.vhod2.com   |79.100.159.xxx |2011-03-01 18:34:09
Когато се открива къса позиция с продажбата на налични акции с цел да
се закупят отново на по-ниски цени в
един бъдещ момент, процесите са лесно разбираеми. Откриването на къси позиции с продажбата на акции, които не
притежаваме е по-сложен процес, който предполага наличието и реализацията на по-особен сетълмент. В него са
включени и нови финансови субекти, като маркетмейкъри, клирингова къща, както и други елементи на които няма
да се спираме. Маркетмейкърите са лица, които винаги купуват и винаги продават, като курс „купува” и
курс„продава” се определя от тях самите, а маржа между тези два курса определя и техните печалби.
Клиринговата къща уравнява всички сделки за деня по даден финансов инструмент и дава възможност на
маркетмейкъра да хеджира остатъците по своите сметки на спот пазара за да не
претърпи загуби. Когато дойде
време сделката да се закрие и се окаже, че цената по която закриваме позицията е по-висока, загубата се
покрива от гаранционния депозит, който вече сме открили при нашия брокер. В края на краищата се получава така,
че след всяка сделка маркетмейкърът си получава печалбата от текущия спред,
брокерът комисионната, а
инвеститорът курсовата разлика между цената, на която е купил и продал определени акции.
Самия механизъм на
клиринг и сетълмент е доста сложен, но идеята за неговата реализация е много проста.
След като продаваме
акции, които след известно време ще закупим обратно не е необходимо да се прехвърля собственност а само да се
отчете курсовата разлика.
Именно тази курсова разлика се добвя (изважда) от нашата сметка.
За да разберем
по-лесно механизм...
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com