покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Помагала arrow 2. Индикатор на средното движение на цената, наричан още Движеща се средна (Moving Average)
2. Индикатор на средното движение на цената, наричан още Движеща се средна (Moving Average)
Движещите или още плъзгащите се средни (Moving Average - MA) биват няколко вида:
- Обикновена движеща се средна – SMA (Simple МА),
- Експоненциална движеща се средна – EMA (Exponential МА),
- Среднопретеглена движеща се средна – WMA (Weighted МА).

2.1 Обикновенна движеща се средна – SMA(Simple МА).

Възрастните на Wall Street казват, че индикаторът на средното движение на цената е бил внедрен на финансовите пазари от бившите зенитчици. Те са го използвали за насочване на оръдията към вражеските самолети по време на Втората световна война. След това този метод  е бил приложен към цените. Двамата първи експерти по индикатора на средното движение на курса са били  Ричард Дончин и Дж. М. Херст, като нито един от тях не е бил зенитчик. Дончин бил служител на Меррил Линч и разработил метод на борсовите игри, които са основани на пресичането на индикаторите на средното движение на курса. Херст е бил инженер, който е използвал метода на индикатора на средното движение на курса към акциите в класическата си книга “ Чудото на доходите от избора на момента за обмяна на акции “.
Индикаторът на средното движение на цената (Мoving average, МА) показва средното значение на данните (цените) за определен период от време, 5-дневния МА показва средните цени за последните 5 дни, 20-дневния за последните 20 дни и така нататък. Като свържем значенията на МА с линия ние ще получим линията на индикатора на средното движение на цената.
Обикновената движеща се средна се изчислява по формулата (2.1):

Формула на обикновенна движеща се средна

където: 
Р – усредняемата цена
n – броя периоди на усреднение

формула 2.1

На фиг. 2.1 е показано изменението на цената на златото във вид на барове, а обикновената движеща с средна SMA с период на усредняване 21 с тънка жълта линия.

Графика на обикновенна движеща се средна

Фиг. 2.1

Значението на МА зависи от два фактора: усредняемите значения на цената и броя на периодите на усреднение.
Повечето от търговците използват Обикновената движеща се средна, когато се анализират по-дълги периоди, обаче тя има един основен недостатък – реагира два пъти на едно и също изменение на цената. В началото тя се изменя тогава, когато новата цена влезе в периода на усреднение. Това е добре, защото точно това искаме – МА трябва да отразява динамиката на цените. Лошото е това, че МА се изменя отново, когато същата цена напусне периода като стара цена. Когато отпада висока цена, МА се придвижва надолу. Ако отпада ниска цена, то МА се повишава. Тези изменения нямат нищо общо с текущото състояние на пазара. За нас е много по-важно изменението на МА, породено от влизането на новата цена в интересуващия ни период, отколкото изменението на МА, породено от излизането на старата цена от периода на усредняване. Обикновената движеща се средна прилича на стражево куче. То лае два пъти – и когато някой влиза в дома и когато някои излиза. Не се знае кога да му се вярва. Когато се анализират по-къси периоди за предпочитане е да се използува Експоненциалната движеща се средна.
Всяка цена представлява мигновена снимка на пазара и по-точно на консенсуса между купувачи и продавачи. Само тя обаче, не е достатъчна за да ни покаже какви са намеренията на търговците – дали ще се присъединят към биковете или към мечките. Индикаторът на средното движение на цената обединява цените за няколко дни. Пазара се състои от множество търговци и движещата се средна ни показва какви са намеренията на по-голямата част от тях.
Най-полезната информация, която ни дава МА е направлението на неговото изменение. Когато индикаторът  расте, това означава, че мнозинството става по-оптимистично и е склонно да се присъедини към биковете. Когато той пада мнозинството става по-песимистично и е склонно да се присъедини към мечките. Когато мнозинството се присъединява към биковете графичното изображение на цената се намира над графичното изображение на МА, а когато мнозинството се присъединява към мечките графичното изображение на цената се намира под графичното изображение на МА.

2.2. Експоненциална движеща се средна – EMA (Exponential МА).

Експоненциалната движеща се средна (ЕМА) проследява по-добре тренда отколкото Обикновената движеща се средна. Тя предава по-голямо значение на свежите данни(цените) и реагира по-бързо на измененията. В същото време ЕМА не подскача, когато старите данни напускат усредняемия период. Това куче е обучено по-добре и лае само когато някой иска да проникне в дома.
ЕМА се изчислява по формула (2.2).

Формула на експоненциална движеща се средна

Формула 2.2

където : 
–  броя периоди на усреднение
P –  цената днес
ЕМАt-1  –  EMA изчислена вчера

На фиг. 2.2 е показана същата картинка на  изменението на цената на златото във вид на барове. С тънка синя линия е изобразена експоненциалната движеща се средна EMA с период на усреднение 21, а за сравнение с жълта линия е изобразена обикновената движеща с средна SMA с период на усредняване също 21.

Графика на Експоненциална движеща се средна

Фиг 2.2

Програмите за Технически анализ позволяват дължината на периода на усредняване да стане с едно натискакане на определен клавиш. Ако ЕМА се изчислява ръчно първоначалната ЕМАt-1 се взема като средна аритметична на цените за последните n-1 периода.
ЕМА има две основни предимства пред Обикновенната МА. Първо, тя отделя по-голямо внимание на последните търговски дни. Най-свежото настроение на мнозинството е най-важно. В 10-дневната ЕМА цената на затваряне през последния ден е 18% от ЕМА, а в обикновенната всички дни са равноправни. На второ място, ЕМА не отхвърля старите данни изведнъж както Обикновенната МА, а им дава възможност постепенно да намалят теглото си в усредняемия период.

Избор на периода на усредняване на движещата се средна.
Относително по-кратките ЕМА са по-чувствителни към изменението на цените и ние можем да забележим новия тренд по-рано. Същевременно, те много често изменят направлението си и затова при тях се наблюдават  много “назъбвания”. Назъбванията (Whipsaws) представляват кратковременни изменения на сигнала (в случая на цените). Относително по-дългите ЕМА дават по-малко назъбвания, но много закъсняват при регистрирането на новия тренд.
Ако ние съумеем да намерим пазарния цикъл, то ЕМА може да се свърже с него. Дължината на периода на усредняване трябва да бъде половината от дължината на доминиращия пазарен цикъл. Ако намерим 22-дневен цикъл, то трябва да използваме 11-дневен индикатор на средното движение на цената. Ако цикълът продължава 34 дни, трябва да използваме 17-дневна МА. За съжаление, циклите постоянно изменят своята дължина и даже понякога изчезват. Някои търговци използват специални програми за откриване на цикли, поради наличието на “шум”, за който вече говорихме. Припомняме, че шума бяха свръхкраткосрочните вълни насложени върху краткосрочните, предизвикващи ефекта на назъбване.
В края на краищата, търговците могат да се ръководят от следното емпирическо правило: Колкото по дълъг период търсим, толкова по-дълъг трябва да е периода на усреднение. Както се казва за да се улови по-голяма риба е необходима по-голяма въдица. За да се използват основните фундаментелни трендове е необходимо усреднение от порядъка на 200. Повечето търговци, които търгуват ежедневно използуват от 10 до 20 дневни МА. МА не трябва да бъде по-малка от 8, защото се губи ефекта на тенденцията и тренда трудно се открива. Напоследък най-популярна става 13-дневната  ЕМА, докато преди няколко години най-популярна е била 21-дневната средна.

Правила на търговия:

Успешно търгуващият инвеститор не се опитва да предсказва бъдещето, а по-скоро следи пазара и открива позиции в съответствие с движениетo на цените. Индикаторът на средното движение на цените ни помага да търгуваме съгласно направлението на тренда. Основен сигнал от показателя МА се получава от проследяване на неговото направление и неговото изменение. То показва накъде се движи пазара. Когато ЕМА расте, следва да се отварят дълги позиции (към покачване), а когато намалява е по-добре да се отварят къси позиции (към понижение) фиг. 2.3.

Графика на ЕМА и сигнали за търговия

Фиг. 2.3

1. Когато ЕМА расте трябва да откриваме дълги позиции с покупка, при това купуваме тогава, когато цената падне максимално близо до нивото на ЕМА, но без цената на затваряне да го подминава. Ако вече сме с открити позиции, трябва да поставим подходящ Stop, който играе ролята на предохранителна мярка. Той ограничава загубите, ако курсът тръгне непредвидено в обратна посока, в случая към понижение. Нивото на стопа  се избира малко по-ниско от последния локален минимум и се премества последователно нагоре в точката Low на следващия бар. Ако точката Low на следващия бар е по-ниска от предходния, стопа никога не се връща назад.
2. Когато ЕМА се понижава, трябва да откриваме къси позиции с продажба. Продаваме, когато цените се покачат до ЕМА, но без цената на затваряне да го подминава. Предохранителните мерки се обезпечават от Stop, поставен малко по-високо от  нивото на последния локален максимум. Стопа се премества последователно по-надолу и се поставя в точката High на  следващия бар. Ако точката High на следващия бар е по-висока от предходния, стопа никога не се връща назад.
3. Когато ЕМА се движи равно и се колебае малко, това означава че пазара е без движение (Flat) – края на графиката фиг 2.3. В този случай индикаторът ЕМА не трябва да се използува като указател за покупка и продажба.

Механични системи.

По старите механични системи обикновено включваха четири точки:
Покупка, когато МА расте и цената на затваряне е по-висока от тази линия (на МА).
Затваряне на дългата позиция с продажба, когато цената на затваряне е по-ниска от МА.
Продажба и отваряне на къса позиция, когато МА пада и цената на закриване е по-ниска  от тази линия.
Затваряне на късата позиция, когато цената на закриване е по-висока от линията на МА.
Тази механична система работи добре на пазари с ясен тренд, но е неудачна на спокойните пазари, поради наличието на “назъбвания” в линията на цените и на МА.
Когато ЕМА расте, това означава, че тренда се движи нагоре и на пазара трябва да се търгува на повишение, т.е. да се купува като се откриват дълги позиции. Най-добре е да се купува тогава, когато цените се приближават (понижават) към ЕМА, а не когато те са високо над нея, защото така ще имаме по-добро съотношение между приходи и риск.
Когато ЕМА се понижава, това означава, че тренда е низходящ и трябва да се търгува на понижение, т.е. да се откриват къси позиции с продажба. Най-добре е да се продава тогава когато цената се повиши към ЕМА. Когато ЕМА се движи равномерно, както в края на графиката на фиг. 2.3 (Flat), това означава, че на пазара повече няма тренд. В този момент трябва да престанем да търгуваме, но да продължим да проследяваме ЕМА  за да можем на време да влезем в следващия  тренд.
Опитите да се филтрира назъбването с механични правила са обречени само на частичен успех. Филтърът подтиска загубите със същата ефективност, както и печалбите. Пример за филтър може да бъде изискването цената на затваряне да бъде от другата страна на линията МА, не един път, а два пъти подред или това, че цените трябва да проникнат зад тази линия на определена величина. Механическите филтри подтискат загубите, но те лишават индикаторите на средното движение на цените от неговата основна черта: способността му рано да сигнализира за началото на новия тренд.
Някои търговци използват съчетанието от 5, 8 и 13 дневни МА за да отварят позиции. Сигналът се подава, когато всички три МА се движат в едно направление. Този метод работи само, когато на пазара има ясно изразен тренд.
Търговецът трябва да приеме, че ЕМА, както и другите инструменти на техническия анализ имат както силни така и слаби страни. Индикаторът на средното движение на цените ни позволява да откриваме и да проследяваме трендове, но когато цените образуват коридор той се държи хаотично в пределите на границите му.

Още една характеристика на МА.

Индикаторът на средното движение на курса служи като ниво на поддръжка и съпротивление. Растящата МА обикновено служи като долна граница на цените, а падащата МА като горна граница. Ето защо трябва да се купува около растящата МА и да се продава около падащата.
МА може да се прилага не само върху цените, но и към индикаторите. Някои търговци използват 5-дневна МА върху обема. Когато обема пада по-ниско от неговата 5-дневна МА, това показава загуба на интерес от страна на мнозинството към краткосрочния тренд и той видимо скоро ще се обърне. Когато обема превиши своя МА, това показва висок интерес и потвърждава тренда.
Правилния начин за нанасянето на индикатора за средно движение на курса е изобразяването му с известно закъснение. Действително, 10 дневната МА се отнася за период от 10 дни и е логично тя да бъде нанесен под 5 – я или под 6 – я ден. Експоненциалната средна обхваща по свежите данни и е по-добре 10 – дневната МАЕ да бъде нанесена под 7 – я или 8 – я ден. Разбира се, ако програмата, с която се работи позволява това.
Индикаторът МА може да се построи не само по цените на закриване, но и по полусумата на максималната и минимална цена. МА, построена по цените на закриване се използва при ежедневния анализ, а при анализа в рамките на деня се използува МА построена по средните цени.

2.3. Среднопретеглена  движеща се средна – WMA (Weight МА).

Среднопретегленатa  движеща се средна се изчислява по формула 2.3:

Формула за изчисление на среднопретеглена МА

Формула 2.3

където:
Р1 - цената днес,
Р2 - цената вчера и т.н.
W1 е теглото на цената днес, W2 е теглото на цената вчера и т. н.

Най-често големината на теглото се избира обратнопропорционално на номера на деня за който се взема цената. Например, ако искаме да изчислим 5 – дневна WMA, това става по формулата:

Примерна формула

Формула 2.4

На фиг. 2.4 е показана същата картинка на  изменението на цената на златото във вид на барове. С розова линия е изобразена среднопретеглената движеща се средна WMA с период на усреднение 21, а за сравнение с жълта линия е изобразена обикновената движеща с средна SMA с период на усредняване също 21.

Графика на среднопретеглена МА

Фиг.4

Коефициентите W могат да се изберат по произволен закон, стига програмния пакет да го позволява. Най-опростения начин на изчисляване на WМА е посоченият по-горе и е заложен по подразбиране в почти всички съвременни програмни пакети.
Идеята за този начин на усредняване е същата като ЕМА – на различните дни се дава различно тегло в зависимост от това, кои дни ни се струват по-важни. В ЕМА се дава най-голямо тегло на последния ден, който по принцип се води като № 1, после на предпоследния, който е № 2 и т. н. В  WMA потребителя има по-голяма свобода на избор.
Коментари
Само регистрираните могат да коментират!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com