покажи или скрий панела с менютопокажи/скрий
Начало arrow Графики arrow Технически анализ на дружество Софарм (3JR)
Технически анализ на дружество Софарм (3JR)

Анализ на 23.12.2008 г. за дружество Софарм.
В прозореца на цените отбелязваме, че тънката жълта линия се намира над дългосрочната синя линия и се движи почти успоредно и много близо до нея.  Това означава, че биковете са малко по-силни от мечките. Тази сила е символична, защото синята линия се движи, почти хоризонтално, жълтата линия също, а разстоянието между тях е много малко. Търсенето повече не се увеличава и затова цените се консолидират. До този момент може да се каже, че тренда се е движил почти хоризонтално и риска за оставане на дълга позиция е голям, защото не е сигурно, че първоначалния тласък ще продължи. Взаимното разположение на линиите, при което жълтата е плътно до синята и двете се движат хоризонтално не ни дават основание да останем с открита дълга позиция, тъй като това е тренд с неопределена посока и съществува висок риск да продължи в посока различна от откритата позиция. Описанието на елементите на графиката и търговската стратегия са дадени в края на анализа.

Графика с цените на акциите на дружество Софарм

Индикаторът MACD (в първия допълнителен прозорец) се намира на нулево ниво), като величината му не се променя. Това означава, че скоростта на изменение на цените е нула и спира да се променя. Индикаторът MACD се намира плътно до сигналната (червена) линия, което означава, че нито мечките нито биковете имат достатъчно сили и възможността, за да преодолеят съпротивата на другия отбор и респективно да придвижат цените в своя посока. Това е потвърждаващ сигнал идващ от плъзгащите се средни, че тренда е плосък, а възходящ тренд е несигурен. Според нашата стратегия би трябвало да имаме пресичане или на MACD или на плъзгащите се средни, за да закрием дългата позиция. В случая обаче, имаме продължителен плосък и с несигурна посока тренд и за да се предпазим от бъдещи загуби по-доброто решение е да закрием дългата позиция. Индикаторът MACD измерва скоростта на изменение на цените и той показва, че в момента тя е с нулева стойност и не се променя – последните стълбчета са с височина нула, като спират да се променят. Виж: „Пояснение към терминологията” по-долу.
Във втория допълнителен прозорец индикаторът RSI показва стойност около 52, запазва стойността си относително постоянна близо до 50, което означава, че тренда е плосък. Индикаторът RSI е над линията на свръх продажба и запазва стойността си, което показва, че краткосрочните бикове в момента не се променят. Движението надолу вече няма да се поддържа от дългосрочните мечки, както показват плъзгащите се средни. В този момент индикаторът RSI нито потвърждава нито отхвърля дългата позиция. Тъй като цените се движат в диапазон опитните инвеститори биха го използвали за контратрендова търговия, но това е извън дефинираната от нас стратегия.
В третия допълнителен прозорец имаме ниски показатели на търгуваните обеми в последните дни. Това е знак, че инвеститорите намаляват своята активност. Вероятно инвеститорите са получили информация, която вече е консумирана и се очаква нова. Следователно тренда не получава подкрепа и бъдещата му посока нагоре не е сигурна. 

Извод:
Стойностите на индикаторите показват, че според плана на инвеститора – (money managment), в този случай има възможност да се реализира следния сценарий:
06.06.2008. Сборната информация от трите индикатора показват, че можем да открием къса позиция при малко по-висок риск. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на закриване 6.05 лв.
20.06.2008. Оставаме с открита къса позиция.
27.06.2008. Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция.
04.07.2008. Разположението на линиите в индикаторите показват, че трябва да останем с открита къса позиция с известен риск, тъй като индикаторите показват плосък тренд, но има слаба индикация за преминаване в слаб низходящ тренд.
11.07.2008. Оставаме с открити къси позиции като считаме, че риска вече е намалял значително и цените няма скоро да се обърнат.
18.07.2008. Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ.
25.07.2008. Оставаме с открити къси позиции, тъй като тренда очевидно е низходящ.
01.08.2008. Закриваме късата позиция на 30.07.2008, когато пресича сигналната (червена линия) от долу нагоре по цена на затваряне 4.88 лв.
08.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция.
15.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция.
22.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция.
29.08.2008. Няма валидни сигнали за откриване на позиция, тъй като MACD не е пресякъл сигналната линия. Оставаме без открита позиция.
05.09.2008. Откриваме къса позиция, когато индикаторът MACD пресича сигналната (червена) линия отгоре на долу на 02.09.2008.
12.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим откритата къса позиция.
19.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция.
29.09.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция.
03.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция.
10.10.2008. Индикаторите показват, че трябва да запазим открита късата позиция.
17.10.2008. Въпреки риска от покачване на цените, ще запазим късата позиция, тъй като индикаторите показват, че е възможно низходящият тренд да се възстанови.
24.10.2008. Закриваме късата позиция на 20.10.2008, по цена на затваряне 2.30 лв., защото MACD  е пресякъл сигналната линия, а плъзгащите се средни не дават основание да изчакваме повече.
31.10.2008. Не откриваме позиции, тъй като липсват достоверни сигнали за посоката на тренда.
07.11.2008. Не откриваме позиции, тъй като липсват достоверни сигнали за посоката на тренда.
14.11.2008. Не откриваме позиции, тъй като липсват достоверни сигнали за посоката на тренда.
21.11.2008. Не откриваме позиции, тъй като липсват достоверни сигнали за посоката на тренда.
28.11.2008. Плъзгащите се средни и MACD показват, че можем да открием дълга позиция на 28.11.2008. Откриваме дълга позиция по цена на затваряне 2.19 лв.
05.12.2008. Индикаторите показват, че въпреки наличието на повишен риск можем да останем с открити дълги позиции.
12.12.2008. Индикаторите показват, че въпреки наличието на повишен риск можем да останем с открити дълги позиции.
23.12.2008. Закриваме дългата позиция на 23.12.2008 по цена на затваряне 2.24 лв, защото тренда е плосък и бъдещата му посока е неясна. Рискът вече е неоправдано голям и може да реализираме загуби от дългата позиция.

Рекапитулация на дружество Софарм на 23.12.2008:
Като следваме изводите от направения анализ извършваме следните търговски операции:
1. Откриваме къса позиция на 09.01.2008 по цена на затваряне 8.50 лв. и я закриваме на 31.01.2008 по  цена на затваряне 7.98 лв., като печалбата е 0.52 лв. на акция или 6.1 % от вложената сума.
2. Откриваме къса позиция на 12.03.2008 по цена на затваряне за този ден 6.85 лв. и я закриваме на 22.04.2008 по  цена на затваряне 5.94 лв., като печалбата е 0.91 лв. на акция или 13.3 % от вложената сума.
3. Откриваме дълга позиция на 30.04.2008 по цена на затваряне за този ден 6.16 лв. и я закриваме на 07.05.2008 по  цена на затваряне 5.94 лв., като загубата е -0.22  лв. на акция или -3.6 % от вложената сума.
4. Откриваме къса позиция на 06.06.2008 по цена на затваряне за този ден 6.05 лв. и я закриваме на 30.07.2008 по  цена на затваряне 4.88 лв., като печалбата е 1.17 лв. на акция или 19.3 % от вложената сума.
5. Откриваме къса позиция на 02.09.2008 по цена на затваряне за този ден 4.02 лв. и я закриваме на 20.10.2008 по  цена на затваряне 2.30 лв., като печалбата е 1.72 лв. на акция или 42.8 % от вложената сума.
6. Откриваме дълга позиция на 28.11.2008 по цена на затваряне за този ден 2.19 лв. и я закриваме на 23.12.2008 по  цена на затваряне 2.24 лв., като печалбата е 0.05 лв. на акция или 2.3 % от вложената сума.
За оценка на портфейла при незатворена позиция вземаме последната цена на затваряне от последния ден на графиката. Ще считаме, че резултата от сделката, печалба или загуба са условни. В момента такава позиция нямаме.

Всичко сделки за периода на инвестиране – 6 броя.
Сделка № 1 – къса, с печалба 6.1 %.
Сделка № 2 – къса с печалба 13.3 %.
Сделка № 3 – дълга със загуба -3.6 %.
Сделка № 4 – къса с печалба 19.3 %.
Сделка № 5 – къса с печалба 42.8 %.
Сделка № 6 – дълга с печалба 2.3 %.

Натрупана печалба върху вложената сума до момента в това дружество, изчисляваме по метода на сложната лихва:
1.061*1.133*0.964*1.193*1.428*1.023=2.020=102.0 %.

Пояснение към терминологията:
Индикаторът MACD
измерва скоростта на изменение на цените. Самите стълбчета, чрез които е представен показват неговата големина. Тези стълбчета обаче, се изменят с различна скорост. Следователно вече говорим за скоростта на изменение на скоростта на изменение на цените. От физиката е известно, че величината, която определя с каква скорост се изменя скоростта се нарича ускорение (а). То участвува във формулата  F=ma. Тъй като m (масата на инвеститорите) е относително постоянна величина за времето, през което се измерва скоростта, то движещата сила на пазара е пропорционална на ускорението (а). Масата на инвеститорите е относително постоянна не за времето на тренда а за времето на усредняване, например 5 дена. За повече подробности и интерпретация на величините движеща сила F и ускорението а виж >>Помагала>>Динамични структури>>т.5. Специфични разлики в практиката . Ето как математическия модел на пазара ни дава важна информация за движещата сила на пазара от на пръв поглед хаотично движещите се цени (бел. на автора). Сега вече знаем какво означава терминологията от вида „изменението на MACD намалява=темпа на намаляване на цените се намалява = скоростта на скоростта се намалява=ускорението (а) намалява”.
Индикаторът Движеща се средна (ЕМА) дава ясни търговски сигнали при пресичането на двете линии. Косвена информация, обаче можем да получим и от взаимното разположение на двете линии, както и от стръмността предимно на кратката линия.
Индикаторът RSI , въпреки че е от тип осцилатор дава много силни сигнали по време на тренд и това са дивергенциите. В графиките на дружествата от БФБ, които ние разглеждаме тези сигнали са трудно различими и затова не ги използваме. Поради тази причина стойностите на този индикатор имат предимно информативен характер. По неговата стойност съдим доколко е силен тренда, дали е плосък и дали сме в зоните на свръх покупка и свръх продажба.
Обемните показатели ни показват предимно каква е активността на инвеститорите.

Справка:
Датата и цената на затваряне (close), по която се сключват сделките се виждат на графиката приблизително. Точните им стойности могат да се видят като се отвори файла с данни за съответното дружество. Отиваме в меню "Данни" на този сайт и го отваряме . Сваляме файла  >>sfarm_bsemql_yymmdd.rar.  Отваря се таблото /File Download/.  Натискаме клавиш /Оpen/ и разархивирания файл се показва в таблото на /WinRaR/. Кликваме 2 пъти върху разархивирания файл >>sfarm_bsemql_yymmdd.csv и файлът се отваря в програмата Microsoft Excel. Тук можем да видим цените на затваряне (close), както и всички други цени за интересуващата ни дата.

Търговската стратегия и описание на елементите на графиката.
За да разберете по-добре анализите и взетите инвестиционни решения, както и описанието на елементите на графиката прочете краткото обяснение на използваната търговска стратегия TwoEMAandMACD.

Забележка:
Направения анализ не е препоръка за купуване или продаване на определени акции.
Той има за цел да покаже на читателите как биха могли на практика да използват Техническия анализ за активно управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа за повишаване на печалбите.

ta.vhod2.com


 

Очaкаваме вашето мнение, препоръки и предложения за този сайт!
Забравена парола

Реклама

Заповядайте в новооткритото студио за масажи Wonder Spa!
Предлагаме на вашето внимание комплекс от: класически, медицински и антицелулитен (за дамите) масажи, съчетания с аромотерапия, медотерапия и релаксиращи техники, масаж на ходила.
Провежда курсове за масажисти (диплома легализирана от МОН).
Стара Загора, Дом на строителя етаж 11.
Людмил Лазаров 0898566138
Ако желаете да рекламирате на този сайт моля пишете ни на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
уеб дизайн : beweb.bg хостинг от : vhod2.com